Uudised ja teated

01.11.2017 Novembrikuu kava

2. november kell 14 Volikogu esimeeste arutelu ülesannete delegeerimise ja koostöövõimaluste üle IVOLi büroo saalis 6. november kell 16.30 Lairiba võrgu toetusrühma ühisistung Riigikogus 6. november kell 10 ENTK esindaja ringsõit Ida-Viru keskregi...  Loe edasi »

26.10.2017 MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskuse konkurss juhatuse liikme leidmiseks
23.10.2017 Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond on taotlusteks avatud
06.10.2017 Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2017
04.10.2017 Oktoobrikuu kava

ivol

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit on Ida-Viru maakonna valdade ja linnade vabatahtlik ühendus, mis oma tegevuses lähtub avalikest huvidest.

Liidu tegevuse eesmärgiks on maakonna omavalitsusüksuste ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine ning maakonna ja oma liikmete esindamine ja nende ühiste huvide kaitsmine.