4.01.18

Ainesektsioonide juhatajad

 

 1. Ida-Viru Koolijuhtide ühendus Heidi Uustalu 528 2284 kantselei@k1k.ee

 2. Vene keel (eesti koolis) Maria Derbneva 56650812 derbnevamaria@gmail.com

 1. Muusika Stella Müsler stellamysler@hotmail.com

 2. Algklassid Eva Adamson 55925532 evaadamson@hot.ee

 3. Bioloogia-geograafia Tiina Gaskov 50 49 193 tiina.gashkov@mail.ee

 4. Matemaatika Helika Toikka 5154934 helikatoikka@gmail.com

 5. Inglise keel Inna Linde 53481385 inna@johvig.edu.ee

 6. Käsitöö ja kodundus Inna Tolsa 56 469 320 itolsa@gmail.com, Kärt Kask 55656116 kart@johvipk.edu.ee

 7. HEV laste arendamisspetsialistid Annika Neiland 55529567 annika@johvipk.edu.ee

 8. Kehaline kasvatus Piret Niglas piret.piret.009@mail.ee

 9. Majandus Kaire Jõe 56 620 824 roosi@jarve.edu.ee

 10. Lasteaia direktorid Leena Tukkia 52 730 14 naerumeri@lasteaed.eu

 11. Tehnoloogiaõpetus Viktor Vesi 55 598 968 vesiviktor@gmail.com

 12. Inimeseõpetuse ainesektsioon Heldi Aia heldi.aia@maetaguse.edu.ee

 13. Informaatika aineskektsioon Natalja Hramtsova 53478915 natalja456@gmail.com

 14. Eesti keele (emakeel )Dea Proode deaproode@gmail.com, Kärt Kask 55656116 kart@johvipk.edu.ee

 15. Ajaloo- ja ühiskonnaõpetus Aive Küng aive.kung@sillamaegymn.edu.ee

 16. Eesti keel (võõrkeelena) ainesektsioon Ulvi Vilumets 53 020 353 vilumets0104@gmail.com