Omavalitsusliku staatuse taotlemisel aastatel 1989 – 1990 moodustasid Ida-Virumaa külanõukogude esimehed koostööleppe alusel tegutseva külanõukogude  esimeeste (vallavanemate) kogu, et ühiselt arutada ja lahendada omavalitsusliku staatuse omistamiseks vajalike valla põhimääruste ja arengukavade koostamisega seonduvaid küsimusi. Kui mitmetes teistes riikides määrati üleminekuperiood ühtse tähtajana, siis Eesti Vabariigis vastavalt sellele, kuidas keegi suutis omavalitsusliku staatuse saamist põhjendada. Kõik omavalitsusüksused ei suutnud arengukavasid mitmesugustel põhjustel kiiresti koostada. Oli ka vastupidiseid olukordi, kus arengukava esitati nii linnavolikogu kui vallavolikogu poolt õigel ajal, kuid staatuse saamine venis. Kohaliku omavalitsusreformi rakendamisega arvestati ka seda, et kohalik omavalitsussüsteem võtaks enda kanda omandireformi ja maareformi praktilise ellurakendamise. Sellel perioodil alustati ka külanõukogudele ( valdadele ) tollase rajooni täitevkomiteele kuulunud mõnede ülesannete-kohustuste-õiguste üleandmist: uustaludele maade kasutamiseks andmine; haridus-ja kultuuriobjektide haldamise üleandmine jm. Ka need protsessid vajasid omavahelisi arutelusid ja konsultatsioone. Näiteks üritas rajooni täitekomitee korraldada oma korraldusega haridus-ja kultuuriasutuste üleandmist ilma, et külanõukogud-vallavolikogud oleks eelnevalt  seda küsimust kohapeal arutanud jne. Heaks kogemuseks omavahelise koostöö korraldamisel oli Eesti Valdu Asutava Liidu moodustamise ettevalmistus, selle moodustamine ja osalemine selles töös.

1991 - 1993 omistati omavalitsuslik staatus enamikele omavalitsuslikku staatust taotlenud küla-, alevi-ja linnanõukogudele. Omavalitsuslik staatus omistati alljärgnevalt:

1991 - Kiviõli linn – 11.01.; Sonda vald – 24.01.; Lüganuse vald – 11.07.; Iisaku vald-26.09.; Tudulinna vald – 19.12.

1992 - Avinurme vald -13.02.; Illuka vald - 13.02.; Alajõe vald – 26.03.; Aseri vald -09.04. ; Maidla vald – 09.04.; Mäetaguse vald – 09.04.; Vaivara vald – 09.04.; Kohtla vald -17.06.; Jõhvi linn -17.06.; Jõhvi vald -17.06. (Jõhvi linna ja Jõhvi valla ühinemisel  Jõhvi vald – 28.10.2005); Lohusuu vald - 02.07.

1993 - Toila vald – 21.04.; Kohtla-Nõmme vald – 22.04.; Püssi linn – 25.08.; Narva-Jõesuu linn – 25. 08.

Sellele järgnes vajadus jätkata koostööd juba põhikirjaga fikseeritud organisatsioonina.

Algas ettevalmistustöö Ida-Virumaa Valdade Liidu moodustamiseks. 28.aprillil 1992 toimus Ida-Virumaa Valdade Liidu asutamiskoosolek, mis võttis vastu Ida-Virumaa Valdade Liidu põhikirja.  

Eesti iseseisvumise järgse omavalitsuste koostöö alguseks saabki Ida-Virumaal lugeda 28. aprillil 1992. aastal loodud valdade liitu. Sellesse kuulus asutajaliikmena ka Jõhvi linn.

Asutajaliikmed (asutamiskoosolek 28.04.1992)

Iisaku vald                             -Vello Taar, Hannes Kask

Vaivara vald                           -Elvi Seppar, Jüri Jõgisoo (vallavanemaks kogu

                                                 valimisperioodil 1989-1993 oli Helmi Kaljurand)

Toila k/n                                 -Bruno Uustal, Maido Paalo

Illuka vald                              -Lembit Mägi, Alli Kattago

Jõhvi k/n                                 -Paul Muttanen, Iraida Tśubenko

Lohusuu k/n                           -Silvi Tomson, Helju Valdmaa

Aseri vald                               -Ants Varinurm, Hillar Koitla

Mäetaguse vald                     -Veljo Kingsep, Ervin Metsatalu

Lüganuse vald                        -Boris Matson, Elga Saluvee

Tudulinna vald                       -Lembit Tõnis, Maie Auväärt

Kohtla k/n                              -Helve Voolas, Tiit Juuse

Jõhvi linn                                -Aavo Keerme

 

29.01.1993 liitus

Alajõe vald                             -Juri Kuzmin, Hilja Orujõe

 

Poolteist aastat hiljem nimetati valdade liit Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduks (IVOL).

Jätkus omavalitsusüksuste liitumine IVOLiga.

20.12.1993

Kohtla-Järve linn                    -Erik Kaljuvee, Ain Kalmaru

 

24.03.1994

Kohtla-Nõmme vald              -Raul Räitsak, Enn Liivik

Maidla vald                            -Ülo Jalast, Enno Vinni

 

22.06.1994

Sonda vald                             -Rein Strauch, Rein Kask

Avinurme vald                       -Arne Labe, Ants Rummel

 

26.01.1995

Narva-Jõesuu linn                  -Jaan Varblane, Vello Juhkov

 

21.02.1995

Sillamäe linn                           -Juri Bozko, Sergei Sobolev

 

15.03.1995

Narva linn                              -Anatoli Paal, Raivo Murd –linnapea 01.02.93.-22.03.1998.

 

30.03.1995

Püssi linn                                -Peeter Pill, Eha Meiel

Kiviõli linn                             -Samuel Talts, Tiit Kuusmik

 

Seega 1995. aasta aprilliks olid kõik 23 omavalitsust astunud IVOLi liikmeks.


Valdade koostööorganisatsioonist on välja kasvanud linnade ja valdade laiapõhjaline koostööorgan, mis esindab Ida-Viru maakonda. 

 

1. jaanuaril 2009 astus liidust välja  Narva linn (Narva Linnavolikogu otsus nr 306 30. oktoobrist 2008)  (IVOLi üldkogu koosoleku otsus 27.11.2008)

Peale Jõhvi valla ja Jõhvi linna ühinemist 28.10.2005 moodustus Jõhvi vald.

27. oktoobril 2013 moodustus Lüganuse valla, Maidla valla  ja Püssi linna ühinemise teel  uus omavalitsusüksus - Lüganuse vald.

1. jaanuaril 2016 astusid liidust välja Alajõe- (Alajõe Vallavolikogu otsus nr 17 30. juunist 2015), Lohusuu (Lohusuu Vallavolikogu otsus nr 18 30. juunist 2015) ja Sonda vald (Sonda Vallavolikogu otsus nr 16/51 14. detsembrist 2015) (IVOLi üldkogu koosoleku otsus nr 1 25. veebruaris 2016)

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esimehed  alates  1992. aastast

Lembit Tõnis              1992 – 1993

Bruno Uustal              1993 – 1996

Aavo Keerme             1996 – 1999

Bruno Uustal              1999 – 2002

Arno Rossman           2002 – 2005

Veikko Luhalaid         2005 – 2009, 2009-...

 

 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuhid alates 1992. aastast

Lembit Tõnis              01.01.1996-30.06.2000         

Urve Erikson              01.07.2000-01.06.2015

Arno Rossman           07.10.2015-…