Kohalike omavalitsuste korralduse seaduse § 61 kohaselt on omavalitsusüksuste ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle ellu viimist.

Ida-Viru maakonna kohalikud omavalitsusused on maakondlike arendustegevuste ellu viimiseks volitanud Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu.