Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Alates 2018. on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) rakendusasutus Ida-Viru maakonnas. Kõik KOP taotlused ja aruanded tuleb esitada IVOL e-posti aadressile kop@ivol.ee 

TEADE 2019 KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI KEVADVOORU AVAMISE KOHTA

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused ning maksimaalne toetussumma on 2000 eurot ühe projekti kohta.
 
Programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.
 
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi võib esitada Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@ivol.ee hiljemalt 1.aprill 2019 kell 16.30.

Taotlused peavad olema digitaalselt allkirjastatud!

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 kevadvooru avamise teade Rahandusministeeriumi kodulehel.

KOP 2019 kevadvooru materjalid:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Kohaliku omaalgatuse programmi määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsus hindamiskomisjoni moodustamise kohta.

Taotlusvormid M1 ja M2

Eelarve vormid M1 ja M2

Aruandevormid: M1 sisuaruanne M1 kuluaruanne M2 sisuaruanne M2 kuluaruanne

Abimaterjal taotlusvormide täitmiseks: M1 M2

Materjalid vene keeles.

Taotlusvormid M1 ja M2

Eelarve vormid M1 ja M2

Abimaterjalid taotlusvormide täitmiseks: M1 M2

Aruandevormid: M1 sisuaruanne    M1 kuluaruanne M2 sisuaruanne   M2 kuluaruanne

 

Taotluse koostamise abimaterjalid:

Vabaühenduse projektitaotluse koostamise juhend: eesti keeles  vene keeles

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste nõustajad:

Aksana Pungas e-post: aksana.pungas@ivek.ee Tel: 528 8456 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. sügisvooru ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 01.10.2018. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule esitati kokku 28 taotlust sh Meede 1 - kogukonna areng 16 taotlust ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 12 taotlust. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 28 taotlust.  Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 14-le Meetme 1 projektile kogusummas 22 957,76 € ja 12-le Meetme 2 projektile kogusummas 20 276,77 €. 

1 projektitaotluse osas võeti vastu otsused taotluse mitterahuldamise kohta.

2018 sügisvoor toetatud projektid Meede 1 - kogukonna areng

2018 sügisvoor toetatud projektid Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

2018 sügisvooru aruande vormid:

M1 sisuaruanne M1 kulude aruanne

M2 sisuaruanne M2 kulude aruanne

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. kevadvooru ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 02.05.2018. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule esitati kokku 24 taotlust sh Meede 1 - kogukonna areng 14 taotlust ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 10 taotlust. Üks taotleja loobus projektitoetuse taotlemisest. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 23 taotlust.  Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 10-le Meetme 1 projektile kogusummas 17 306,72 € ja 6-le Meetme 2 projektile kogusummas 10 056,02 €. 

7 projektitaotluse osas võeti vastu otsused taotluse mitterahuldamise kohta.

2018 I taotlusvoor toetatud projektid Meede 1 - kogukonna areng

2018 I taotlusvoor toetatud projektid Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

2018 kevadvooru aruande vormid:

M1 sisuaruanne M1 kulude aruanne

M2 sisuaruanne M2 kulude aruanne

 

Lisainfo:

Hardi Murula

arendusspetsialist

hardi@ivol.ee 503 6817