« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Alates 2018. on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) rakendusasutus Ida-Viru maakonnas. Kõik KOP taotlused ja aruanded tuleb esitada IVOL e-posti aadressile kop@ivol.ee 

TEADE 2019 KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI KEVADVOORU AVAMISE KOHTA

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused ning maksimaalne toetussumma on 2000 eurot ühe projekti kohta.
 
Programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.
 
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi võib esitada Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@ivol.ee hiljemalt 1.aprill 2019 kell 16.30.

Taotlused peavad olema digitaalselt allkirjastatud!

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 kevadvooru avamise teade Rahandusministeeriumi kodulehel.

„Lisainfo ja taotlusvormid"