« Tagasi

Kutse foorumile: Riik ja omavalitsus täna ning vaade tulevikku 10 teesi - mis edasi?

 
Pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile
15. mail möödub 770 aastat Tallinnale Lübecki õiguse andmisest
 
12:30 foorumist osavõtjate registreerimine, kohv
 
13:00 FOORUMI AVAMINE
Moderaatorid:
Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident, TLÜ ROTAK juht
Sulev Mäeltsemees, emeriitprofessor, Üleriigilise omavalitsusliidu vanematekogu esimees
Külli Taro, Õiguskantsleri õiguskorra kaitse osakonna juhataja
 
Avasõnad:
Tiit Land, TLÜ rektor, Rektorite Nõukogu esimees Aivar Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees
Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident, TLÜ ROTAK juht
*Foorumiga õnnitletakse President Arnold Rüütlit 90. sünnipäeva ja MTÜ Polis presidenti, varasemat õiguskantslerit Eerik-Juhan Truuvälit 80. sünnipäeva puhul
 
Tervitused:
Eiki Nestor, Riigikogu esimees
President Arnold Rüütel
Eerik-Juhan Truuväli, taasiseseisvunud Eesti esimene õiguskantsler, MTÜ Polis president
Mihhail Kõlvart, Tallinna Linnavolikogu esimees
 
13:30 I OSA Paneeldiskussioon: kohaliku omavalitsuse ja riigi institutsioonide suhete teisenemine konkurentsipõhistest koostööpõhisteks
Mihhail Stalnuhhin, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Narva Linnavolikogu liige
Marko Pomerants, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees, Rakvere Linnavolikogu liige
Igor Gräzin, Riigikogu liige, Muhu Vallavolikogu liige
Mihkel Juhkami, Rakvere Linnavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu aseesimees
Raivo Meitus, Jõgeva Vallavolikogu esimees, TLÜ magistrant
Ants Liimets, Narva linnasekretär, Eesti Valla- ja Linnasekretäride Seltsi esimees
Paul Varul, vanempartner, TGS Baltic
 
14:45 kohvipaus
Kogumiku Eesti omavalitsused ja liidud 100. Omavalitsustegelased esitlemine
Avasõnad Katrin Niglas, TLÜ teadusprorektor; kogumiku toimetuskolleegiumi liikmed
 
15:15 II OSA Eesti omavalitsus täna ja tulevik – 10 teesi
 
Moderaatorid:
Leif Kalev, Tallinna Ülikooli professor
Neeme Suur, Lääne-Nigula vallavolikogu esimees
Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli dotsent
 
Ettekanded:
15:15 Jüri Ratas, peaminister
Riigireformist ning riik ja omavalitsused kui partnerid
 
15:45 Eerik-Juhan Truuväli, Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Leif Kalev, Georg Sootla, Anneli Kommer, Vallo Olle, Kersten Kattai, Garri Raagmaa, Rivo Noorkõiv, Mikk Lõhmus ühisettekanne Eesti omavalitsus täna ja tulevik - 10 teesi ja mis edasi?
 
16:00 Tanel Talve, Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni esimees Arengutest riigireformi ja kohaliku omavalitsuse valdkonnas 16:15 Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem, Eesti Linnade ja Valdade Liidu aseesimees Uus omavalitsusliit kui valdade-linnade koostöö korraldaja ja huvide esindaja 16:30 Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Regionaalne omavalitsuste koostöö täna ja homme
 
16:45 Randel Läntsi ja teiste TLÜ riigiteaduse üliõpilaste ühine ettekanne Riik ja regionaaltasand – kellele ja milleks? 17:00 Tarmo Tammiste, Narva Linnapea Omavalitsuspäev kui võimalik riiklik tähtpäev – tere tulemast Eesti III Omavalitsuspäevale Narva
 
17:15 foorumi lõpetamine, vastuvõtt – Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut Avasõnad: Indrek Grauberg, TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Raimonds Jansons, Läti Vabariigi suursaadik Eestis