Vastavalt põhikirjale kuuluvad juhatusse nelja regiooni esindajad, juhatuse esimees ja aseesimees

 

Veikko Luhalaid

Juhatuse esimees

Vaivara vallavanem

veikko.luhalaid@vaivara.ee

503 5714

Etti Kagarov

Juhatuse aseesimees

Kohtla vallavanem

etti.kagarov@kohtlavv.ee

5333 0425

Jelena Koršunova

Idaregioon

Sillamäe Linnavolikogu esimees

jelena.korshunova@sillamae.ee

392 5700

Marja-Liisa Veiser

Kiviõli regioon

Lüganuse Vallavolikogu esimees

marja-liisa.veiser@lyganuse.ee

517 6688

Riina Ivanova

Keskregioon

Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees

riina.ivanova@kjlv.ee

337 8531 

Andrus Toss

Lõunaregioon

Tudulinna vallavanem

tudulinnavv@tudulinnavv.ee

337 9730