Keskkonnafond jagas toetusi

 

 

Kohtla Vallavalitsuse projekti „Mõisamaa küla Järve kinnistule puurkaevu rajamine"  otsustati toetada summas 1 623,50 eurot.   

Toila Vallavalitsuse projekti „Toila Lepa tn ÜVK rajamine"  otsustati toetada summas 9123,13  eurot. 

Mäetaguse Vallavalitsuse projekti „Arvila veetrassi rajamine " otsustati toetada summas 17 620  eurot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Küsimususte korral pöörduda Paul Kesküla poole tel 516 2542 või
e- kirjaga paul@illuka.ee.

 

Vajalikud dokumendid:
Taotlus
Aruanne