Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Alates 2018. on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) rakendusasutus Ida-Viru maakonnas. Kõik KOP taotlused ja aruanded tuleb esitada IVOL e-posti aadressile kop@ivol.ee 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 01.04.2019.

Kokku esitati KOP 2019. kevadvoorus 68 taotlust sh Meede 1 tegevusteks 44 taotlust ja Meede 2 tegevusteks 24 taotlust.

Mittevastavaks tunnistati 9 taotlust sh 5 Meetme 1 taotlust ja 4 Meetme 2 taotlust.

Meede 1 - kogukonna areng eraldati toetust 23 projekktile kogusummas 41 591,49 € ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine eraldati toetust 12 projektile kogusummas 20 185,59 €
 
 

KOP 2019 kevadvooru materjalid:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Kohaliku omaalgatuse programmi määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsus hindamiskomisjoni moodustamise kohta.

Taotlusvormid M1 ja M2

Eelarve vormid M1 ja M2

Aruandevormid: M1 sisuaruanne M1 kuluaruanne M2 sisuaruanne M2 kuluaruanne

Abimaterjal taotlusvormide täitmiseks: M1 M2

Materjalid vene keeles.

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus vene keeles.

Taotlusvormid M1 ja M2

Eelarve vormid M1 ja M2

Abimaterjalid taotlusvormide täitmiseks: M1 M2

Aruandevormid: M1 sisuaruanne    M1 kuluaruanne M2 sisuaruanne   M2 kuluaruanne

 

Taotluse koostamise abimaterjalid:

Vabaühenduse projektitaotluse koostamise juhend: eesti keeles  vene keeles

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste nõustajad:

Aksana Pungas e-post: aksana.pungas@ivek.ee Tel: 528 8456 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. sügisvooru ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 01.10.2018. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule esitati kokku 28 taotlust sh Meede 1 - kogukonna areng 16 taotlust ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 12 taotlust. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 28 taotlust.  Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 14-le Meetme 1 projektile kogusummas 22 957,76 € ja 12-le Meetme 2 projektile kogusummas 20 276,77 €. 

1 projektitaotluse osas võeti vastu otsused taotluse mitterahuldamise kohta.

2018 sügisvoor toetatud projektid Meede 1 - kogukonna areng

2018 sügisvoor toetatud projektid Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

2018 sügisvooru aruande vormid:

M1 sisuaruanne M1 kulude aruanne

M2 sisuaruanne M2 kulude aruanne

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. kevadvooru ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 02.05.2018. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule esitati kokku 24 taotlust sh Meede 1 - kogukonna areng 14 taotlust ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 10 taotlust. Üks taotleja loobus projektitoetuse taotlemisest. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 23 taotlust.  Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 10-le Meetme 1 projektile kogusummas 17 306,72 € ja 6-le Meetme 2 projektile kogusummas 10 056,02 €. 

7 projektitaotluse osas võeti vastu otsused taotluse mitterahuldamise kohta.

2018 I taotlusvoor toetatud projektid Meede 1 - kogukonna areng

2018 I taotlusvoor toetatud projektid Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

2018 kevadvooru aruande vormid:

M1 sisuaruanne M1 kulude aruanne

M2 sisuaruanne M2 kulude aruanne

 

Lisainfo:

Hardi Murula

arendusspetsialist

hardi@ivol.ee 503 6817