Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programmi rakendamine 2018.a

2018.a on KOP rakendusasutuseks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL). 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. sügisvooru ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 01.10.2018. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule esitati kokku 28 taotlust sh Meede 1 - kogukonna areng 16 taotlust ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 12 taotlust. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 28 taotlust.  Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 14-le Meetme 1 projektile kogusummas 22 957,76 € ja 12-le Meetme 2 projektile kogusummas 20 276,77 €. 

1 projektitaotluse osas võeti vastu otsused taotluse mitterahuldamise kohta.

2018 sügisvoor toetatud projektid Meede 1 - kogukonna areng

2018 sügisvoor toetatud projektid Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

 

KOP materjalid:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Kohaliku omaalgatuse programmi määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsus hindamiskomisjoni moodustamise kohta.

Taotlusvormid M1 ja M2

Eelarve vormid M1 ja M2

Aruandevormid: M1 sisuaruanne, M1 kuluaruanne, M2 sisuaruanne, M2 kuluaruanne

Juhendmaterjal: M1 taotlusvormi abimaterjal ja M2 taotlusvormi abimaterjal

Taotluse koostamise abimaterjalid:

Vabaühenduse projektitaotluse koostamise juhend: eesti keeles  vene keeles

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste nõustajad:

Krista Pedak e-post: krista.pedak@ivek.ee Tel: 508 7472 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. kevadvooru ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 02.05.2018. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule esitati kokku 24 taotlust sh Meede 1 - kogukonna areng 14 taotlust ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 10 taotlust. Üks taotleja loobus projektitoetuse taotlemisest. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 23 taotlust.  Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 10-le Meetme 1 projektile kogusummas 17 306,72 € ja 6-le Meetme 2 projektile kogusummas 10 056,02 €. 

7 projektitaotluse osas võeti vastu otsused taotluse mitterahuldamise kohta.

2018 I taotlusvoor toetatud projektid Meede 1 - kogukonna areng

2018 I taotlusvoor toetatud projektid Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Kohaliku omaalgatuse programm 2017

Kõigi 2017. aastal KOPist toetust saanud projektidega seotud aruanded tuleb esitada maavalitsuse asemel KÜSKile. Aruanded palun saata ühingu allkirjaõigusliku isiku digiallkirjaga aadressile kop@kysk.ee.
Aruande esitamiseks vajalikud materjalid, vormid ning logod teavitamiseks leiad siit.
Lisainfo: 
Tarmo Treimann; tarmo@kysk.ee; 656 0487, 5301 3652. 

Informatsioon KÜSKi kodulehel https://www.kysk.ee/kop

 

Lisainfo:

Hardi Murula

arendusspetsialist

hardi@ivol.ee 503 6817KOP infopäev 28. veebruaril