Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programmi rakendamine 2018.a

2018.a on KOP rakendusasutuseks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL). 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. a sügisene taotlusvoor on avatud!

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.10.2018. kell 16.30.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused tuleb esitada Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule e-posti aadressile kop@ivol.ee

Materjalid taotluse koostamiseks:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Kohaliku omaalgatuse programmi määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsus hindamiskomisjoni moodustamise kohta.

Taotlusvormid M1 ja M2

Eelarve vormid M1 ja M2

Aruandevormid: M1 sisuaruanne, M1 kuluaruanne, M2 sisuaruanne, M2 kuluaruanne

Juhendmaterjal: M1 taotlusvormi abimaterjal ja M2 taotlusvormi abimaterjal

Taotluse koostamise abimaterjalid:

Vabaühenduse projektitaotluse koostamise juhend: eesti keeles  vene keeles

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste nõustajad:

Krista Pedak e-post: krista.pedak@ivek.ee Tel: 508 7472 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

 

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad vabaühendusi 

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäevadele

06. septembril kell 13.00 IVOL büroo saalis (Keskväljak 1 Jõhvi, endine maavalitsuse hoone, vasak tiib III korrus)

06. septembril kell 16.00 Alutaguse vallavalitsuses (Tartu mnt 56, Iisaku alevik)

11. septembril kell 16.00 Toila vallavalitsuses (Pikk tn 13a, Toila alevik)

11. septembril kell 16.00 Lüganuse vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli)

Registreerumine infopäevale krista.pedak@ivek.ee,  tel 5087472

Lisainfo: hardi@ivol.ee tel 503 6817

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. kevadvooru ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 02.05.2018. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule esitati kokku 24 taotlust sh Meede 1 - kogukonna areng 14 taotlust ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 10 taotlust. Üks taotleja loobus projektitoetuse taotlemisest. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 23 taotlust.  Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 10-le Meetme 1 projektile kogusummas 17 306,72 € ja 6-le Meetme 2 projektile kogusummas 10 056,02 €. 

7 projektitaotluse osas võeti vastu otsused taotluse mitterahuldamise kohta.

2018 I taotlusvoor toetatud projektid Meede 1 - kogukonna areng

2018 I taotlusvoor toetatud projektid Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Kohaliku omaalgatuse programm 2017

Kõigi 2017. aastal KOPist toetust saanud projektidega seotud aruanded tuleb esitada maavalitsuse asemel KÜSKile. Aruanded palun saata ühingu allkirjaõigusliku isiku digiallkirjaga aadressile kop@kysk.ee.
Aruande esitamiseks vajalikud materjalid, vormid ning logod teavitamiseks leiad siit.
Lisainfo: 
Tarmo Treimann; tarmo@kysk.ee; 656 0487, 5301 3652. 

Informatsioon KÜSKi kodulehel https://www.kysk.ee/kop

 

Lisainfo:

Hardi Murula

arendusspetsialist

hardi@ivol.ee 503 6817KOP infopäev 28. veebruaril