Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ koostamine

12.12.18

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ja strateegia tegevuskava aastateks 2019-2023 on strateegia koostamise juhtrühma poolt kinnitatud ja esitatud maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele heaks kiitmiseks.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia

Strateegia tegevuskava

Strateegia kokkuvõte: EST RUS ENG

 

Ida-Viru arengufoorum

22. novembril Jõhvi kontserdimajas toimunud arengufoorumil arutati Ida-Viru maakonna koostamisel olevas arengustrateegias toodud arenguvõimaluste üle ning räägiti maakonnaülese koostöö vajalikkusest, et võimalusi paremini ära kasutada.

Foorumi päevakava:

10.15 – 10.30 Konverentsi käivitamine

IVOL juhatuse esimehe tervitus - Eve East

Jõhvi vallavanema tervitus - Martin Repinski

Lühikokkuvõte maakonna arengustrateegia protsessist - Lauri Jalonen, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant Esitlus

10.30 – 12.00

„Inimeste ja kaupade liikumine"

EL arengud ja seosed maakonna arengustrateegiaga 

Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Esitlus

Strateegia „Eesti 2035"

Magnus Urb, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Esitlus

Ida-Viru maakonna taristu arendamine ja koostöö perspektiivid

Veikko Luhalaid, Ida-Virumaa Omavalitsute Liidu tegevjuht Esitlus

Harju maakonna taristu arendamine ja koostöö perspektiivid

Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Esitlus

Lääne-Viru maakonna taristu arendamine ja koostöö perspektiivid

Einar Vallbaum, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Esitlus

12.00 – 12.30 diskussioonpaneel

12.30 – 13.00 lõunasöök

13.00 – 14.20

Arenguvaldkondade ülevaade

Ettevõtlusvaldkonna lühiettekanne

Margus Ilmjärv, EKTK Jõhvi esindus, Europedirect Jõhvi Esitlus

Turismivaldkonna lühiettekanne

Kadri Jalonen, Ida-Virumaa turismiklastri koordinaator, IVEK Esitlus

Haridusvaldkonna lühiettekanne

Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledž, arendusdirektor Esitlus

Noorsootöö valdkonna lühiettekanne

Rauno Põld, Ida-Viru noor

Sotsiaalvaldkonna lühiettekanne

Kädi Koppe, Narva-Jõesuu linna Sotsiaalosakonna juhataja Esitlus

Kultuurivaldkonna lühiettekanne

Piia Tamm, Jõhvi kontserdimaja juht

Spordivaldkonna lühiettekanne

Risto Lindeberg, Ida-Viru Spordiliit, Lüganuse vallavolikogu esimees Esitlus

14.20 – 14.50 diskussioonipaneel

14.50 kokkuvõtted ja lõpetamine

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava eelnõu avalikustamine.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit teatab:

01. kuni 25. november 2018 toimub Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava eelnõu avalikustamine.

Strateegia ja tegevuskava eelnõuga on võimalik tutvuda Ida-Virumaa Omavalitsuste liidu kodulehel http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia

Maakonna arengustrateegia ja tegevuskava avalik arutelu toimub 22. november 2018 Ida-Viru maakonna arengufoorumi raames Jõhvi kontserdimajas.

NB! foorumil osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine!

Foorumi päevakava

Ettepanekuid Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030 kohta saab esitada kuni 25. november 2018. Ettepanekud tuleb esitada e-posti teel Ida-Virunmaa Omavalitsuste Liidule ivol@ivol.ee

Maakonna arengustrateegia

Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas.

Maakondliku arengustarteegia koostamiseks teeb Ida-Virumaa Omavalitsuste liit koostööd Ida-Viru Ettevõtluskeskusega.

Maakonna arengustrateegia koostamise protsessi sündmused:

28.03.2018. IVOL juhatus algatas maakonna arengustarteegia koostamise ning kinnitas strateegia koostamise juht- ja töörühmade kooseisud. Otsus.

Toimus strateegia koostamise avakoosolek. Kokkuvõte  Osalejate nimekiri

märts-aprill 2018 statistiliste andmete analüüs

Arengustrateegia lähteanalüüs

aprill-mai 2018 huvigruppide kaasamine

Sotsiaal     Lisamaterjal: Sotsiaalteenuste arendamine maakondades

Haridus

Kultuur

Turism

aprill-mai esialgsete arendusideede kogumine kohalikelt omavalitsustelt

17.04.2018. kohtumine riigiasutuste esindajatega Protokoll

23.04.2018. strateegia koostamise töörühma koosole Kokkuvõte  Esitlus Osalejate nimekiri

15.05.2018. töörühma koosolek Kokkuvõte Esitlus Osalejate nimekiri

07.06.2018. strateegiaseminar Kukruse mõisas seminari kava

Seminari materjalid:

Sissejuhatus

Lauri Jalonen ettekanne

Seminari kokkuvõte

Seminaril osalejate nimekiri

14.06.2018. töögrupi koosolek Esitlus Osalejate nimekiri

19.06.2018. juhtgrupi koosolek Kokkuvõte Esitlus Osalejate nimekiri

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ kontseptsioon

Kontseptsiooni heaks kiitmise otsus

17.08.2018. töögrupi koosolek

21.08.2018. juht- ja töögrupi ühine tegevuskava seminar Kokkuvõte

23.10.2018. juhtgrupi koosolek 

Strateegia eelnõu heakskiitmine ning avalikustamine ja menetlemisele saatmine

27.11.2018. töörühma koosolek

29.11.2018. Juhtgrupi otsus Strateegia ja tegevuskava kinnitamine

 

Kontakt:

Hardi Murula

arendusspetsialist

hardi@ivol.ee 503 6817

Toimetaja: HARDI MURULA