12.04.16
      Lisa 2
    IVOLi 2014. aasta eelarve juurde  
       
  Õpilasüritused 2014 I taotlusvoor    
       
       
  Üritus Taotleja Otsus
  IVOLi üritused ja ainesekts. tegevused    
1 Vabariiklike olümp. Võitjate vastuvõtt IVOL 960
2 Andekate Noorte Energiafond IVOL 2000
3 Hariduslike infopäevade korraldamine IVOL 960
4 Parimate abiturientide vastuvõtt IVOL 1500
5 Õpetajate päev IVOL/ Ida-Viru Koolijuhid 1500
6 Õppenõustamis proj omaosalus IVOL 500
7 Rahvusvahelised noorteprojektid IVOL 960
8 Haridusspetsialist IVOL 12200
9 Ida-Virumaa õpilaste teaduskonverents 2014 IVOL 1735
10 ainesektsioonide baastoetus 14 ainesektsiooni 5600
      27915
  Ainesektsioonide poolt korraldatud õp. Ür    
11 Projekt "Roheline kool" IVOL 960
12 5. klasside inglise keele võistlus Inglise keele ainesektsioon 70
13 6.-7. klasside inglise keele olümpiaad Inglise keele ainesektsioon 80
14 8.-9. klasside inglise keele olümpiaad Inglise keele ainesektsioon 100
15 10.-11. klasside inglise keele võistlus Inglise keele ainesektsioon 100
16 Õpioskuste olümpiaad 4. klassile algklasside ainesektsioon 100
17 Matemaatika olümpiaad 4. klassile algklasside ainesektsioon 170
18 Ida-Virumaa 3. klasside Kuldvillak algklasside ainesektsioon 130
19 2. klasside Teadmisteralli algklasside ainesektsioon 120
20 VII vabariikliku muusikaõpetuse olümpiaadi Ida-Virumaa voor muusika ainesektsioon 100
21 Andekate laste õpilabor matemaatika ainesektsioon 500
22 Nuputa võistlus matemaatika ainesektsioon 600
23 Ida-Virumaa 5.ja 6. klasside matemaatika olümpiaad matemaatika ainesektsioon 300
24 Virumaa matemaatika ülesannete lahendamise XXI võistlus matemaatika ainesektsioon 2000
25 Piirkondlik vene keele olümpiaad gümnaasiumile vene keele ainsektsioon 150
26 Piirkondlik luuletuste lugemise konkurss "Aastaajad" vene keele ainsektsioon 250
27 Euroopa Päev saksa keele ainesektsioon 235
28 10.-12. kl vabariiklik saksa keele olümpiaad, maakondlik voor saksa keele ainesektsioon 130
29 Saksa traditsioonid. Lihavõttepühad. saksa keele ainesektsioon 200
30 liiklusteemaliste kirjutiste konkurss inimeseõpetuse ainesektsioon 250
31 inimeseõpetuse ainepäev ja viktoriin 5.-8.kl õpilastele inimeseõpetuse ainesektsioon 160
32 Maakondlik Majanduspäev 2014 majanduse ainesektsioon 603
33 Majandusolümpiaad 2014 piirkonnavoor majanduse ainesektsioon 207
34 Puhta vee teemapark Bioloogia-geograafia ainesektsioon 300
35 Õppekäik Majakivi-Pikanõmme loodusrajale HEV-ainesektsioon 240
      8055
  Ürituste taotlused koolidelt, MTÜ-lt    
36 Alutaguse noorte mängud ja Ida-Virumaa koolinoorte võistlused Alutaguse Koolispordi Ühing 3000
37 Kalevipoja jäljed tänapäeval Kohtla-Järve Slaavi Põhikool 1515
38 Ideelaat – loovalt ja julgelt maailma avastama Kohtla-Järve Slaavi Põhikool 715
39 Plakati konkurss "Elame tervislikult" Maidla Kool 170
40 Narva-Jõesuu Step by step Narva-Jõesuu KK 300
41 Kontsertuur "Noored instrumentalistid" Avinurme Gümnaasium 535
42 Käsitöölaager Avinurme Gümnaasium 500
43 Päev laulu ja tantsuga Avinurmes Avinurme Gümnaasium 395
44 Kes ma olen? Kes ta on? Kes me oleme? Sillamäe Vanalinna Kool 300
45 Kinofestival "Meie inimesed on meie maakonna suurim väärtus" Kohtla-Järve Maleva Põhikool 370
46 Elava ajaloo akadeemia Kohtla-Järve Maleva Põhikool 500
47 Euroopa maad läbi euroopa keelte Kohtla-Järve Maleva Põhikool 440
48 Eesti mäng "Me armastame Eestit" Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 450
49 Matemaatika harrastajate XIV kokkutulek Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 700
50 Teaduslik-praktiline konverents "Nähtamatu Õhk" Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 200
51 Teadusepäev Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 350
52 Päästering Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 640
53 Teatripisik 2013 Iisaku Gümnaasium 500
54 Maailma rütmid Iisaku Gümnaasium 500
55 Vali ise.. Jõhvi Vene Gümnaasium 500
56 Ida-Virumaa 1.-3. kl. Eesti keele olümpiaad Lüganuse Keskkool 130
57 Krõlovi festival Kiviõli Vene Kool 550
58 Ida-Virumaa kooliteatrite festival Jõhvi Gümnaasium 500
59 Ida-Virumaa XIII Koolinoorte mälumängu festival Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja 325
60 Aineolümpiaadide korraldamine Ida-Viru Maavalitsus 400
61 Laulukarusell 2014 Rahvakultuurikeskus 400
62 Eesti rahvakalendri vanad tavad kaasaegse lapse elus Kohtla-Järve Slaavi Põhikool 300
63 Ajaloolises rollimängus "Jüriöö ülestõus" osalemine Kohtla-Järve Slaavi Põhikool 1050
64 Lauluvõistlus "Maidla rõkkab" Maidla Huvikool 230
65 Sportlik teadmistepäevak 2 Maidlas Maidla Kool 155
66 Emadepäeva kontsert Tudulinna Põhikool 370
67 Laulukarusell "Leelo-leelo" Lohusuu Kool 200
68 Vabariiklik koolinoorte mälumängu eelvoor Avinurme Gümnaasium 400
69 Toome laulupeo meie linna! Sillamäe Vanalinna Kool 500
70 Ettevõtlikud noored on kooli vara Sillamäe Vanalinna Kool 200
71 Eesti kultuurilise-ajaloolise ja keelelise pärimuse festival Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool 230
72 Moedemm "Öös on värve" Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 150
73 Kohtume metsas Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 350
74 Loodusmäng Mäetaguse Põhikool 120
75 Alutaguse Õpilasmalev 2014 MTÜ Noorsootöö Selts 3500
76 Aja puudutus Kiviõli Omavalitsuste Liit 1890
77 Rahatarkuse päev Sillamäe Gümnaasium 395
78 Kodanikupäeva XIII kõnekonkurss "Mina olen Eesti kodanik" Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 230
79 lasteetendused "Mari ja Sass", "Sipsik" MTÜ Teater-stuudio "Teine taevas" 1000
      26155
  IVOLi, ainesektsioonide, õpilasüritustele eraldatud toetused   62125
  Reserv   2583
       
  Kokku õpilasüritusteks, ainesektsioonidele ja olümpiaadidedeks   64708
  Kokku koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolitusteks   23485
  Kõik hariduslikud vahendid kokku   88193

 

 

    Lisa 2  
    Üldkogu otsuse nr 7 juurde  
       
       
  Õpilasüritused 2014    
  II taotlusvoor    
       
Nr. Üritus Taotleja Otsus
1 Tulge kokku Kadrid-Mardid Sillamäe Eesti Põhikool 200
2 Kodanikupäev Jõhvi Vene Gümnaasium 100
3 Kohtume metsas Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 350
4 Mälumäng "Demokraatia päev" Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool 250
5 Minu Eesti Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 320
6 Arvuti joonistuste konkurss „Geom. kujundid" Informaatika ainesektsioon 230
7 XXVI Kirjandustegelaste Ball Sillamäe Vanalinna Kool 400
8 Noortekonverents „Lahe Koolipäev 2014" MTÜ Noortekonverentsid 200
9 Mäng „Silmapaistva meremehe külas" Kohtla-Järve Tammiku Põhikool 316
10 Kirjanduslik Eesti „Oskar Lutsul külas" Kohtla-Järve Tammiku Põhikool 360
    Kokku 2726

 

Toimetaja: KERLY PAJU