Päevakordade failid

20. veebruar 2018 nr 1

Päevakord:

1. Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna tööst - Väino Tõemets

2. IVOLi 2018. aasta tegevuskava koostamine

3. IVOLi 2018. aasta eelarve arutelu

4. IVOLi komisjonide moodustamine

5. IVOLi struktuuri ja palgamäärade kinnitamine

5. Muud küsimused ja informatsioonid

 

 

28. märts 2018 nr 2

Päevakord:

1. IVOLi 2018. aasta tegevuskava läbivaatamine ja esitamine üldkoosolekule

2. IVOLi 2018. aasta eelarve läbivaatamine ja esitamine üldkoosolekule

3.Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019- 2030 koostamise algatamine

4. SA Põhja-Eesti Turism nõukogu liikmete nimetamine

5.Ida- Viru maakonna turvalisuse nõukogu moodustamine, ülesannete ja töökorra kinnitamine

6. Ida-Viru maakonna rahvatervise nõukogu moodustamine, ülesannete ja töökorra kinnitamine

7. Ida-Viru maakonna regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni kinnitamine

8. Ida-Viru maakonna kohaliku omaalgatuse programmi komisjoni kinnitamine

9. IVOLi üldkoosoleku (päevakord, aeg, koht) kinnitamine