20. veebruar 2018 nr 1

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna tööst - Väino Tõemets

Päevakord:

1. IVOLi 2018. aasta tegevuskava koostamine
2. IVOLi 2018. aasta eelarve arutelu
3. IVOLi komisjonide moodustamine
4. IVOLi struktuuri ja palgamäärade kinnitamine
5. Muud küsimused ja informatsioonid