10. veebruar 2017 nr 1

Päevakord:

 1. 2017. aasta tegevuskava
 2. 2017. aasta eelarve
 3. 2017. aasta õpilasürituste jaotus
 4. Üldkogu päevakorra kinnitamine
 5. Muud küsimused ja informatsioonid     

 

19. mai 2017 nr 2

Päevakord:

 1. 2016. aasta revisjonikomisjoni akt ja majandusaasta aruanne
 2. 2017. aasta eelarve muutmine
 3. Ühistranspordikeskuse moodustamine
 4. Maavalitsuste reformi tegevuste arutamine
 5. Üldkogu päevakorra kinnitamine
 6. Muud küsimused ja informatsioonid

 

18. august 2017 nr 3

 1. Maavalitsuselt omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete ülevõtmine
 2. Ida-Viru ühistranspordikeskuse asutamine
 3. muud küsimused ja informatsioonid