20.09.18

Olümpiaadide piirkonnavoorude läbiviimine

 
 
 

Info olümpiaadide toimumise kohta puudutab eelkõige Jõhvi, Narva-Jõesuu ja Kiviõli linna ning Ida-Viru maapiirkonna üldhariduskoole (v.a. juhul, kui on märgitud teisiti).

Narva, Kohtla-Järve ja Sillamäe linn korraldavad olümpiaade iseseisvalt.

NB! Olümpiaadidel osalevad õpilased ja komisjoni töös ning tööde parandamisel osalevad õpetajad registreerida vastavalt eelinformatsioonides märgitud tähtaegadeks.

Eelinformatsiooni koos juhendi ja registreerimislingiga saadame 2 nädalat enne piirkonnavooru toimumist.

 

Olümpiaadide piirkonnavoorude toimumise ajad on nähtavad Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehel. Täpsema info toimumise kohta täpsustame lähiajal.

 

Olümpiaadide piirkonnavoorude läbiviimine

16.04.18

Info olümpiaadide toimumise kohta puudutab eelkõige Jõhvi, Narva-Jõesuu ja Kiviõli linna ning Ida-Viru maapiirkonna üldhariduskoole (v.a. juhul, kui on märgitud teisiti).

Narva, Kohtla-Järve ja Sillamäe linn korraldavad olümpiaade iseseisvalt.

NB! Olümpiaadidel osalevad õpilased ja komisjoni töös ning tööde parandamisel osalevad õpetajad registreerida vastavalt eelinformatsioonides märgitud tähtaegadeks.

Eelinformatsiooni koos juhendi ja registreerimislingiga saadame 2 nädalat enne piirkonnavooru toimumist.

 

Olümpiaadide piirkonnavoorude toimumise ajad:

 

1. Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor toimub 11. novembril 2017.a. algusega kell 10.00 Jõhvi Põhikoolis (Hariduse 5, Jõhvi)

Täiendav informatsioon teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee
 

2. Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor 9. detsembril 2017.a. algusega kell 10.00 Jõhvi Põhikoolis (Hariduse 5, Jõhvi)

Olümpiaad toimub neljas vanuserühmas:

10.-12. klassi õpilased

9.klassi õpilased

8.klassi õpilased

7.klassi õpilased

 

7.-8.klassi õpilastel tuleb olümpiaadile endal kaasa võtta Uus maailma atlas ning Eesti atlas. Interneti kasutamine on neil keelatud. Gümnaasiumi ja 9.klassi õpilastel on vastamine jagatud kahte ossa: esimeses osas ei ole interneti kasutamine lubatud ja teises osas tuleb küsimustele vastamiseks kasutada usaldusväärseid internetiallikaid ja portaale.

 

Õpilased täidavad ülesandeid Moodle keskkonnas, kus vastamiseks on aega 2,5 tundi. ÕPILASTEL TULEB ENNAST ISE Moodle´i kasutajaks registreerida. Täpsema info leiate www.teaduskool.ut.ee või http://kooligeograafia.ut.ee kodulehelt. Palun juhendajatel kontrollida, et õpilane registreeriks ennast eelnevalt Hitsa Moodle keskkonnas, vastasel juhul ei ole õpilasel võimalik piirkonnavoorust osa võtta. IVOL õpilaste registreerumist eraldi ei kontrolli.
 

3. Saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor 19. jaanuaril 2018.a. algusega kell 10.00 Jõhvi Põhikoolis (Hariduse 5, Jõhvi)

Piirkondlik voor koosneb ühest osast - uurimistööde esitlustest (kuni 10 min). Uurimistöö (mahus 15-20 lehekülge koos lisadega) koosneb kolmest osast: ülevaade teema kohta, intervjuu, kokkuvõtted ja järeldused.

Osalevad 10.-12.kl. õpilased.

Täiendav informatsioon teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee
 

4. Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 20. jaanuaril 2018.a. algusega kell 10.00 Jõhvi Põhikoolis (Hariduse 5, Jõhvi)

Olümpiaad toimub kahes vanuserühmas: põhikool ja gümnaasium. Ülesannete lahendamiseks on aega 5 tundi.

Täiendav informatsioon teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee
 

5. Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor toimub 26. jaanuaril 2018.a. algusega kell 10.00 Jõhvi Põhikoolis (Hariduse 5, Jõhvi)

Arvestust peetakse kolmes vanuserühmas, osalevad 7.-12. klasside õpilased.

Olümpiaad toimub kahes voorus. Noorimast vanuserühmast selguvad lõppvooru pääsejad ainult piirkonnavooru kaudu, kahest vanemast vanuserühmast aga õpilase valikul kas piirkonna‐ ehk ülesandevooru või uurimistöövooru kaudu.

Täiendav informatsioon teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee

 

6. Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 27. jaanuaril 2018.a. alusega kell 10.00 Jõhvi Põhikoolis (Hariduse 5, Jõhvi)

Osalevad 8.-12. klasside õpilased. Piirkonnavoor koosneb teoreetilisest osast, lahendatakse 6 ülesannet (lahendamisaeg: 9.–12. kl – 5 tundi, 8. kl – 4 tundi).

Abimaterjalina võib kasutada ainult korraldajate poolt ettenähtud metallide aktiivsuse rida, perioodilisus- ja lahustuvustabeleid.

Täiendav informatsioon teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee

 

7. Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor toimub 27. jaanuaril 2018.a. algusega kell 10.00 Jõhvi Põhikoolis (Hariduse 5, Jõhvi)

Kunstiolümpiaadi piirkonnavoorul osalevad kõik Ida-Virumaa koolid, v.a. Narva linna koolid.

Koolil on õigus saata piirkonnavooru 1 õpilane põhikooli III astmest ja 1 õpilane gümnaasiumist.Riigigümnaasiumitel on õigus taotleda suuremat õpilaste osalust (maksimaalselt 3).

Piirkonnavoor koosneb kolmest osast :teooriaosa, praktilise loovülesande lahendamine kohapeal ja kaasavõetud omaloomingulise kunstitöö eksponeerimine/esitlemine.

Täiendav informatsioon teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee
 

8. Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 3. veebruril 2018.a. algusega kell 10.00 Jõhvi Põhikoolis (Hariduse 5, Jõhvi)

Osalevad 6.-12.klassi õpilased. Piirkonnavooru kestus gümnaasiumi ning põhikooliastmele on 2 astronoomilist tundi.

Täiendav informatsioon teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee
 

9. Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor toimub 7. veebruaril 2018.a. algusega kell 10.00 Jõhvi Põhikoolis (Hariduse 5, Jõhvi)

Osalevad 7.-12.klasside õpilased. Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.–9. klassi õpilastele koosneb kahest osast, 10.–12. klassidele ühest osast. Arvuteid ja muid abivahendeid peale kirjutus- ja joonestustarvete olümpiaadil kasutada ei lubata.

Täiendav informatsioon teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee
 

10. Ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor toimub 10. veebruaril 2018.a. algusega kell 10.00 Jõhvi Põhikoolis (Hariduse 5, Jõhvi)

Olümpiaaditöö kirjutamise aeg on VI – VIII klassis 90 minutit ja töö eest on võimalik saada maksimaalselt 60 punkti. IX – XII klassi õpilaste töö kirjutamise aeg on 120 minutit ja töö eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti.

Täiendav informatsioon teaduskooli kodulehel www.teaduskool.ut.ee


11. Muusika olümpiaadi piirkonnavoor toimub 17. veebruaril 2018.a. algusega kell 10.00 Jõhvi Põhikoolis (Hariduse 5, Jõhvi)

Põhikooli osas koostatakse ülesanded lähtuvalt III kooliastme õpitulemustest (Põhikooli riiklik õppekava 2011). Gümnaasiumi osas koostatakse ülesanded lähtuvalt I ja II kursuse õpitulemustest (valitud ajastud: barokk, klassitsism, romantism - Gümnaasiumi riiklik õppekava 2011) ning põhikoolis omandatud muusikalisest kirjaoskusest.

 

NB! Kõikide olümpiaadide kohta leiate täiendavat informatsiooni TÜ Teaduskooli kodulehelt aadressil www.teaduskool@ut.ee

 

Olümpiaadide kohta, mille piirkonnavoorud on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu korraldada ja toimuvad kohapeal, saadame täiendava informatsiooni ja kuulutame välja registreerimise 2 nädalat enne olümpiaadi toimumist.

 

Kerly Paju

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

Haridus- ja kultuuritöö spetsialist

3370327

Toimetaja: MADIS TÄNAVA