Olümpiaadide piirkonnavoorude läbiviimine

16.01.19

Seoses EL andmekaitse määruse rakendumisega 2018.a. mais tegi Teaduskool vastava järelpärimise Andmekaitse Inspektsioonile, et saada selgust, kuidas peaks toimuma Teaduskooli korraldavate olümpiaadide ja võistluste tulemuste avalikustamine nende kodulehel.

Andmekaitse Inspektsioon on oma vastuses selgelt öelnud, et igasugune õpilase isikustatud kujul andmete avalikustamine, mille kohustus ei tulene seadusest, saab toimuda vaid alaealise (alla 18-aastase) isiku seadusliku esindaja nõusolekul ning 18-aastase ja vanema isiku enda nõusolekul. Nõusolek ei pea olema notariaalne, vaid see peab olema antud sellisel kujul, et hiljem oleks võimalik nõusoleku andmist tõendada.

Kui nõusolekut või seadusest tulenevat võimalust avalikustamiseks ei ole, siis laste andmete avalikustamiseks ka olümpiaadide kontekstis õigust ei ole. 

Et Teaduskool saaks avalikustada olümpiaadide piirkonnavooru tulemusi, lõppvooru kutsutud õpilaste nimekirju, lõppvooru tulemusi ning avaldada pressiteateid, on koostanud nõusoleku vormid alla 18-aastaste laste seaduslikele esindajatele ning 18-aastastele ja vanematele õpilastele. Lisan need failidena. Dokumendid on kättesaadavad ka Teaduskooli kodulehel https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/eesti-olumpiaadid

Täidetud ja allkirjastatud nõusoleku leht tuleb õpilasel kaasa võtta piirkonnavoorule ning anda korraldajatele.

NB! Nõusoleku puudumisel konkreetse õpilase isikuandmeid ja tulemusi ei avalikustata.

 

Üleriigiliste õpilasvõistluste kalender 2018/2019 jaanuar ...

Lapsevanema nõusolekuleht ...

Õpilase nõusolekuleht ...

Toimetaja: ALAR TASA