Kinnitatud

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu

Üldkogu koosolekul 14. märts 2014

 

IDA-VIRUMAA PARIMA SOTSIAALTÖÖ TEGIJA PREEMIA OMISTAMISE PÕHIMÄÄRUSE ÜLDSÄTTED

 

 

  1. Ida-Virumaa parima sotsiaaltöö tegija preemia annavad välja Ida-Viru Maavalitsus ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ( IVOL )

  2. Nominendi valib saabunud ettepanekute põhjal välja IVOLi ja Ida-Viru Maavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad 2 IVOLi juhatuse poolt määratud esindajat ja 2 Ida-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna esindajat.

  3. Parimaks sotsiaaltöö tegijaks võib esitada Ida-Virumaal töötava sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja või hooldusala töötaja, kellel on vähemalt 3 aastane tööstaaž ning soovituslikult erialane haridus.

  4. Kandidaadi preemia omistamiseks esitavad maakonna omavalitsused, ettevõtted, organisatsioonid ja kodanikud koos omapoolse põhjendusega.

  5. Nominendi valimine toimub hääletamise teel ning tiitel omistatakse enim hääli saanud kandidaadile.

  6. Nominent kuulutatakse välja ja preemia antakse üle Ida-Viru Maavalitsuses igal aastal ülemaailmse sotsiaaltöötajate päeva puhul märtsi kuus.

  7. Preemiasumma suuruse määrab eelnimetatud komisjon vastavalt käesoleval aastal olevatele võimalustele. Koos preemiasummaga antakse üle ka Ida-Viru Maavalitsuse tänukiri ja meene.

Kõiki esitatud kandidaate tunnustatakse IVOLi tänukirjaga.

 

 

  1. Üldjuhul nominendiks tunnistatule ei omistata uut preemiat enne viie aasta möödumist.