Algab laste kasvunäitajate uuringu teine laine

5.02.19

Tervise Arengu Instituut (TAI) alustab laste kasvunäitajate uuringu (COSI) teise lainega – järgmiste kuude jooksul mõõdetakse 1. ja 4. klassidest kokku ligi 15 000 last, et hinnata Eesti algkoolilaste kasvamist. Samuti uuritakse, kui tervislik keskkond on kool ja kuidas mõjutab lapse kehakaalu kodu. Tulemused selguvad 2020. aasta kevadel.

Uuringu vastutava uurija, TAI vanemteaduri Eha Nurga sõnul viidi sama uuring läbi 2016. aastal, millest selgus, et iga neljas 1. klassi laps Eestis oli ülekaaluline või rasvunud.

„Nüüd on aeg uuesti hinnata, kuidas on olukord tänaste 1. klassi laste seas ja millised on eelmises uuringus osalenud õpilaste näitajad kolm aastat hiljem," ütles Nurk.

„Lapseea ülekaal on tõsine risk tervisele ka hilisemas elus ja uuringud näitavad, et lasteaiast kooli minnes ülekaaluliste laste hulk suureneb. Teadusuuringute abil kogutud andmed on poliitikakujundajatele abiks laste tervist ja heaolu puudutavate otsuste tegemisel. Seepärast palume kõigil koolidel ja lapsevanematel, kelle lapsed valimisse sattusid, uuringus osaleda."

Üheks oluliseks seoseks laste ülekaalu juures on hommikusöögi söömata jätmine. Eelmine uuring näitas, et hommikusööki söönute seas oli ülemäärase kehakaaluga lapsi vähem kui mittesööjate hulgas (vastavalt 26 ja 32 protsenti). Samuti oli ülemäärase kehakaaluga laste osakaal väiksem nende hulgas, kes osalesid regulaarselt treeningutel.

Nurga sõnul on koolidel ja teistel lasteasutustel laste toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamisel ja võimaluste loomisel suur roll. „Enamikus koolides on olemas oma spordisaal, paljudel on territooriumil ka mänguväljak. Samas oli kolm aastat tagasi õues mängimine igas vahetunnis lubatud vaid pooltes koolides, ligi kümnendikus koolidest ei olnud aga õues mängimine lubatud üheski vahetunnis,» tõi Nurk näiteid.

Eelmise uuringu järgi oli võimalus süüa koolisööklas hommikueinet olemas ligi pooltes koolides. Vahepaladeks pakuti aga koolipuhvetites enam maiustusi kui tervisesõbralikke näkse – kui maiustused olid kättesaadavad 54 protsendis koolides (hõlmates 78 protsenti õpilastest), siis palju vähematest koolides oli võimalik õpilastel osta salatit (25 protsenti), võileibu (31 protsenti) või kuivatatud puuvilju ja pähkleid (28 protsenti).

„Loodetavasti näitab uus uuring olukorra paranemist," lisas Nurk. „Seekord küsitleme ka peresid, et vaadata, kuidas mõjutavad lapse kehakaalu kodused valikud."

Uuringusse valiti juhuvalimi alusel 190 kooli üle Eesti, kaasatakse kõik nende koolide 1. ja 4. klasside õpilased.  Mõõtmised koolides toimuvad peamiselt märtsi ja aprilli jooksul. Õpilaste kohta kogutakse järgmised andmed: pikkus, kehamass, talje- ja puusaümbermõõt ning mõningad taustaandmed. Lisaks palutakse kooli esindajal täita lühike kooli iseloomustav küsimustik. Koolides läbiviidavaid mõõtmisi korraldab OÜ Eesti Uuringukeskus ja mõõtmisi viivad läbi vastava koolituse läbinud töötajad.

Laste mõõtmised toimuvad koolis õppetundide ajal (soovitatavalt enne lõunasööki). Lastevanematele edastatakse uuringut tutvustav kiri koos veebilingiga pereküsimustiku täitmiseks ja nõusolekust keeldumise vorm (juhuks, kui lapsevanem ei soovi, et tema laps uuringus osaleb) e-kirja teel.

Uuring viiakse läbi koostöös Maailma terviseorganisatsiooniga ja laste kasvunäitajate andmete kogumine toimub samaaegselt enam kui 40 Euroopa riigis. Täiendavat teavet uuringu kohta leiab veebist: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi

Uuringu tulemused salvestatakse siseriiklikkusse ja WHO rahvusvahelisse andmebaasi isikustamata kujul. Andmebaasis on kodeeritud andmed ja hilisemates analüüsides kasutatakse neid vaid üldistatult ega seostata konkreetsete laste või koolidega.
Toimetaja: ALAR TASA

Rahvatervis ja turvalisus

07.01.2019

TAI kampaania: suitsetamine kahjustab sind alates esimesest mahvist – loobu kohe

Tervise Arengu Instituudi (TAI) uus kampaania juhib tähelepanu suitsetamisest põhjustatud tervisekahjudele – loobumisel hakkab tervis paranema juba esimeste tundidega.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on tubakatarvitamine peamine ennetatav suremuse põhjustaja maailmas. Inimesed, kes alustavad suitsetamist teismelisena ning suitsetavad kaks aastakümmet või enam, surevad WHO andmetel keskmiselt 20–25 aastat varem kui need, kes ei ole kunagi suitsetanud. Lisaks sellele, et suitsetajad varem surevad, on neil ka suurem tõenäosus haigestuda paljudesse pahaloomulistesse kasvajatesse.

„Tubakasuits kahjustab keha mitmel viisil, mida inimene kohe ei näe ega märka ning kahjulikud protsessid käivituvad kohe, juba esimesest mahvist," ütles TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel. „Sissehingatud tubakasuitsust imenduvad mürgised ained vereringesse ning pääsevad nii kõikjale inimese kehas. Tulemuseks võivad olla erinevad südame-veresoonkonnahaigused, millest tuntuimad on infarkt ja insult, samuti krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (põhjustab ka nn suitsetaja köha) ning kasvajad. Kahjustada saab kõik, milleni tubakakeemia jõuab. Suitsetamine mõjutab nii viljakust, psüühikat kui ka igemeid ja hambaid."

Sammeli sõnul tasub suitsetamisest loobuda alati, ka siis, kui ollakse aastaid või aastakümneid suitsetanud. „Tubakast loobumine hakkab positiivselt mõjuma kohe, esimeste tundidega. Paraneb vererõhk, taastub lõhna ja maitsete tundmine, paraneb hingamine ja füüsiline võimekus. Ühe aastaga väheneb südamehaiguste risk poole võrra. Samuti hakkab vähenema vähirisk," selgitas ta. „Kui inimene loobub suitsetamisest enne 35. eluaastat, siis võib tema oodatav eluiga saada samaväärseks mittesuitsetaja omaga."

Inimesed tegelikult teavad suitsetamise kahjulikkusest ja paljud suitsetajad annavad endale uue aasta puhul lubaduse tubakast loobuda, ent paraku suudab vaid osa neist seda lubadust iseseisvalt ka pidada. „Suitsetamise maha jätmine võib olla raske. Oluline on lähedaste tugi ja vajadusel ka professionaalne nõustamine. Tõenduspõhist infot tubakast loobumise personaalse nõustamise, enda ja lähedaste motiveerimise, suitsetamisest tekkivate tervisekahjude ja muu kohta saab veebilehelt www.tubakainfo.ee," lisas Sammel. „Samuti leiab veebilehelt erinevaid interaktiivseid abivahendeid – test oma tubakasõltuvuse tugevuse määramiseks, juhised endale tubakast loobumise plaani koostamiseks, saab hinnata tubakast loobumisel tekkivat raha kokkuhoidu."

Eestis suitsetab igapäevaselt umbes viiendik täiskasvanutest. Suitsetamine on aastate jooksul enim vähenenud kõrgema haridustasemega inimeste hulgas ning meeste hulgas rohkem kui naiste seas. Suitsetamine  noorte seas väheneb, viimase kahekümne aasta jooksul on igapäevasuitsetajate osakaal vanusegrupis 16–24 vähenenud umbes kolmandiku võrra, 28,6 protsendilt 18,5 protsendini.