Rahvatervis ja turvalisus

   

 Projekti nimetus: Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine

Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks

SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

 

Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude ümarlaud 06.07.2018. a. Kohtla-Järvel.

Eesmärk: kogukondade kaasamine kohaliku ja maakondliku rahvatervise ning turvalisuse tugevdamiseks.

Osalejad: Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude liikmed, Kohtla-Järve linna ja Lüganuse valla kogukondade esindajad.

 

 

 

 

 Projekti nimetus: Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine

Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks

SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude ümarlaud 31.05.2018. a. Jõhvis.

Eesmärk: kogukondade kaasamine kohaliku ja maakondliku rahvatervise ning turvalisuse tugevdamiseks.

Osalejad: Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude liikmed, Alutaguse, Toila ja Jõhvi valla kogukondade esindajad.

 

 

 

 Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude baaskoolitus 22.05.2018.a. Toilas.

Baaskoolituse eesmärgiks on omandada: teadmised   rahvatervise   ja   siseturvalisuse   laiemast   käsitlusest   ja   peamistest eesmärkidest, kogukonnakesksest lähenemisest

Osalejad: Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude liikmed.

 
 

 

1. jaanuaril 2018 jõustunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkt 37 alusel ning  1. jaanuarist 2018 jõustunud Vabariigi Valitsuse seaduse § 10512 lõike 2 ja rahvatervise seaduse muutmise seaduse § 10 lõike1 alusel ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 62 lõike 1 alusel, on rahvatervise ja siseturvalisuse ülesanded delegeeritud Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule.