Rahvatervis ja turvalisus

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maakondliku toetusvooru taotluste esitamise tähtaja pikendamine

Viiendat aastat korraldab Siseministeerium turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Sellest aastast on toetusvooru läbiviijaks maakonnas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.


Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.


Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

TUR18_toetusvooru_tingimused
TUR18_taotlusvorm
TUR18_taotluse_eelarve_vorm
TUR18_hindamismetoodika_2018

Taotluste esitamise tähtaeg: 19.10.2018.a. kell 16:30.

Taotlus esitada elektrooniliselt e-posti aadressile: ivol@ivol.ee, märksõna: TUR18 toetusvoor

Info: Urmas Tokman, turvalisuse spetsialist, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit,

e-post: urmas@ivol.ee, tel 5854 2331

 

 

 

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maakondlik toetusvoor

Viiendat aastat korraldab Siseministeerium turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Sellest aastast on toetusvooru läbiviijaks maakonnas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.


Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.


Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlusvoor avatakse 01.09.2018.a.

TUR18_toetusvooru_tingimused
TUR18 taotlusvorm
Taotluse eelarve vorm
TUR18 hindamismetoodika_2018

Taotluste esitamise tähtaeg: 01.10.2018.a. kell 16:30.

Taotlus esitada elektrooniliselt e-posti aadressile: ivol@ivol.ee, märksõna: TUR18 toetusvoor

 

Info: Urmas Tokman, turvalisuse spetsialist, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit,

e-post: urmas@ivol.ee, tel 5854 2331

 

 

 

 Projekti nimetus: Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine

Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks

SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

 

Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude ümarlaud 06.07.2018. a. Kohtla-Järvel.

Eesmärk: kogukondade kaasamine kohaliku ja maakondliku rahvatervise ning turvalisuse tugevdamiseks.

Osalejad: Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude liikmed, Kohtla-Järve linna ja Lüganuse valla kogukondade esindajad.

 

 

 

 

 Projekti nimetus: Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine

Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks

SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude ümarlaud 31.05.2018. a. Jõhvis.

Eesmärk: kogukondade kaasamine kohaliku ja maakondliku rahvatervise ning turvalisuse tugevdamiseks.

Osalejad: Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude liikmed, Alutaguse, Toila ja Jõhvi valla kogukondade esindajad.

 

 

 

 Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude baaskoolitus 22.05.2018.a. Toilas.

Baaskoolituse eesmärgiks on omandada: teadmised   rahvatervise   ja   siseturvalisuse   laiemast   käsitlusest   ja   peamistest eesmärkidest, kogukonnakesksest lähenemisest

Osalejad: Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude liikmed.

 
 

 

1. jaanuaril 2018 jõustunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkt 37 alusel ning  1. jaanuarist 2018 jõustunud Vabariigi Valitsuse seaduse § 10512 lõike 2 ja rahvatervise seaduse muutmise seaduse § 10 lõike1 alusel ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 62 lõike 1 alusel, on rahvatervise ja siseturvalisuse ülesanded delegeeritud Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule.