Tunnustamine 2018

 

Ida-Viru keskregioon, kuhu kuuluvad Jõhvi vald, Toila vald ja Kohtla-Järve linn, tunnustab piirkonna noori. Eesmärgiks on tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud noori ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju antud piirkonnale. 

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud (sh noored ise, lapsevanemad, organisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused jne.)

 

Tunnustamise kord

Tunnustamise vorm

 

 

Ida-Viru keskregiooni noorte tunnustamine plakat