Statuut

 

1. Üldsätted

1.1 Virumaa kirjandusauhind on rahaline kirjandusauhind (edaspidi auhind), mis asutati 1989. aastalVirumaa Fondi Nõukogu poolt. 1998.aastast alates korraldavad selle väljaandmist Lääne- ja Ida-Viru omavalitsuste liidud.

1.2 Auhind antakse välja üks kord aastas. Vastava tasemega töö puudumisel võidakse auhind jätta välja andmata.

1.3 Auhinna välja andmisega kaasneb mõlemas maakonnas raamatute arutelu, kirjandusõhtud,

 kohtumised autoritega jm väärtkirjandust propageeriv tegevus.

 

2. Auhinna eesmärk

2.1 Eesmärgiks on

  • tunnustada Eesti ajaloo ainelise väärtkirjanduse loojaid,
  • tutvustada ja levitada väärtkirjandust.


3. Määramise kord

3.1 Auhind määratakse parimale kalendriaasta jooksul ilmunud Eesti ajalugu kajastavale mistahes zaanris kirjutatud väärtkirjanduse hulka kuuluvale eestikeelsele kirjandusteosele.

3.2 Auhinna rahalise suuruse määravad Lääne- ja Ida-Virumaa omavalitsusliidud.


4. Žürii

4.1 Žürii on kümneliikmeline

4.1.1  Kaks esindajat määravad nii Lääne- kui Ida-Viru omavalitsuste liidud.

4.1.2  Kolm raamatukogude, kirjandusklubide ning lugejate esindajat esitavad mõlema maakonna

 keskraamatukogud.

4.2 Žürii koosseisu ja selle esimehe kinnitavad kord aastas, aga mitte hiljem kui 1.detsembriks,

Lääne- ja Ida-Virumaa omavalitsusliitude volitatud esindajad oma allkirjaga.

4.3 Žürii on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest.

4.4 Žürii otsuste tegemiseks on vajalik rohkem kui 1/2 kohalolevate liikmete poolthääl.

 Häälte võrdsel jaotamisel otsustab zürii esimehe hääl.

5. Autasustamine

5.1 Žürii teeb oma otsuse Eesti Vabariigi aastapäevaks (23.veebruariks) ja auhind antakse

 laureaadile üle hiljemalt 1. juuniks.

5.2 Pretensioonid auhinna määramise osas lahendab selle maakonna omavalitsuste liit, kust antud aastaks määrati zürii esimees.

5.3  Auhinna väljaandmist korraldavad mõlemad maakonnad kordamööda.