Juhtimine

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit on mittetulundusühing ja tegutseb kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse ning mittetulundusühingute seaduse alusel. 

Liidu kõrgeim juhtorgan on liikmete esindajate üldkoosolek, mida nimetatakse üldkoguks.

Juhatus juhib liitu ja esindab seda üldkogu koosolekute vahelisel perioodil