Andekate Noorte Energiafond

On jäänud viimaseid päevi, kui on võimalik Andekate Noorte Energiafondile esitada taotlus stipendiumi saamiseks. Nimelt ootab Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) loodud ühisfond  kuni 15. novembrini taotlusi Ida-Virumaa noortelt, kes soovivad saada rahalist toetust enesearendamiseks ja huvitegevuseks. 
Andekate Noorte Energiafondist saavad toetust taotleda  7–19-aastased idavirulased huvitegevuse arendamiseks. Eeskätt toetatakse fondist huvi teaduse vastu. Toetust võib saada olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel osalemiseks, teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite soetamiseks.
Taotlusankeet ja täpsemad osalemistingimused on kättesaadavad  siin:
energia.ee/ANEF
Taotlust palume esitada  hiljemalt 15. novembriks. Taotluse saab esitada nooruk ise, tema vanem, õpetaja või huviringi juht.

-----------------------------------------------

Andekate Noorte Energiafond toetab Ida-Virumaa teadushuvilisi

Alates 18. oktoobrist ootab Andekate Noorte Energiafond taaskord taotlusi Ida-Virumaa noortelt, kes soovivad saada rahalist toetust enesearendamiseks ja huvitegevuseks. Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) loodud ühisfondi taotlusvoor jääb avatuks kuni 15. novembrini ning toetused jagatakse välja detsembris.

Andekate Noorte Energiafondist saavad toetust taotleda  7–19-aastased idavirulased huvitegevuse arendamiseks. Eeskätt toetatakse fondist huvi teaduse vastu. Toetust võib saada olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel osalemiseks, teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite soetamiseks. Taotluse saab esitada nooruk ise, tema vanem, õpetaja või huviringi juht.

„Toetame noori hariduse ja teadmiste omandamisel ning oma unistuste elluviimisel. Usume, et meie tulevik on haritud ja nutikate noorte kätes. Tänapäeva tehnoloogia maailm muutub kiiresti ja fookus on keskkonnateemadel. Ka meie otsime lahendusi ja teeme koostööd teadlastega, et jõuaksime oma CO2 heitmetega nullini," sõnas Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo. „Noorte uudishimu uute ja põnevate avastuste vastu on edasiviiv jõud.  Mida rohkem meil õnnestub lastele anda võimalusi ja näidata maailma erinevaid tahke ning mida suuremaks kasvab noorte teadmiste pagas ja enesekindlus, seda lihtsam on neil tulevikus teha oma eriala valik ning tunda rõõmu ja kasu oma tegevusest," lisas Pajo.
Tänavu leiab aset ühisfondi 15. taotlusvoor. Andekate noorte energiafond alustas oma tegevust 2013. aastal ning selle aja jooksul on toetanud ligi 350 noort idavirulast.

„Maakonnas toimunud konkursid, võistlused ja olümpiaadid on kinnitanud, et kohalikel noortel on palju potentsiaali läbi lüüa ja seda mitte ainult kohalikul tasandil. Usun, et antav panus toetuse kaudu aitab noortel püstitatud eesmärgi poole liikuda. Meie lootus on, et tulevikus panustavad noored saadud teadmised ja oskused ka enda maakonna arengusse, sest aina tihedamini ütlevad kohalikud ettevõtjad, et tööturg vajab hirmsasti automaatika-, füüsika-, keemiavaldkonna spetsialiste," ütles IVOL juhatuse esimees Eve East.

Taotlusankeet ja täpsemad osalemistingimused on kättesaadavad www.energia.ee/ANEF . Taotlust palume esitada  hiljemalt 15. novembriks. Andekate Noorte Energiafond jagab toetusi detsembri lõpus.

Igal aastal jagab energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus teadus- ja haridusvaldkonna projektideks ning 4000 eurot Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu panus muuks huvitegevuseks.
 

Lisainfo ja taotlusankeet:
www.energia.ee/ANEF

 

---------------------------------------------------------

Andekate Noorte Energiafondi asutas Eesti Energia koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga 2013. aastal. Igal aastal jagab energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9 000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus teadus- ja haridusvaldkonna projektideks ning 4000 eurot Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu panus muuks huvitegevuseks. Andekate Noorte Energiafond jagab toetusi kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.

Andekate Noorte Energiafondist on võimalik taotleda toetust 7–19-aastasel Ida-Virumaa noorel huvitegevuse arendamiseks. Toetust võib küsida näiteks olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel osalemiseks, teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite soetamiseks. Taotluse saab esitada noor ise, tema vanemad või koostöös õpetaja ja huviringijuhiga.

 

Andekate noorte fondi statuut ...

Loe lähemalt ja alusta taotlemist SIIN ...