« Tagasi

Novembri töökava

1. november kell  9 Juhatuse koosolek IVOLi saalis

1. november kell 11 Kultuuriministeeriumi mõttetalgud „Kultuuripoliitika põhialused 2030" Kohtla-Järvel, Vahtra Loomekeskuses (osaleb E.Kõllo)

4. november  kell 9.45   Mentorkoolitus Aarne Saluveeriga muusikaõpetajatele/dirigentidele  Jõhvi Põhikoolis (osaleb E.Kõllo)

4. november kell 11Regionaalne kõrgharidus ja kolledžite roll ning tulevik arutelu Tallinna Tehnikaülikoolis (osaleb E.East)

4. november kell 16 Üle-Virumaalise noorte käsitöönäituse avamine Jõhvi keskraamatukogus

5. november kell 10.40 Maakonna arengustrateegiate ellu viimise toetusmeetme Ida-Viru maakonna projektide esitlemine Riigi Tugiteenuste Keskuse hindamiskomisjonile (osaleb H.Murula)

5. november kell 13 Ida regiooni maakondlike liikluskomisjonide funktsioone täitvate institutsioonide juhtide koosolek Maanteeameti Ida regiooni keskuses Rakvere Vallikraavi 2 (osaleb H.Murula)

6. november kell 10.30 LIFE IP CleanEst projekti avakoosolek Keskkonnaministeeriumis Tallinnas (osaleb H.Murula)

7. november Põhja-Eesti XIV Turismikonverents Narva muuseumis (osaleb H.Murula)
7. november Turvalisuse õppepäev (osaleb U.Tokman)

8. november „Minu keha ja vaimne tervis"  (koolitaja Irirna Šišova, psühholoog, nõustaja) venekeelne koolitus täiskasvanutele Narva-Jõesuus (osaleb E.Samra)

13. november XI põlevkivikonverents „Muutuste tuules" Jõhvi kontserdimajas (osaleb H.Murula)

14. november kell 13 IVOLi juhatuse ja arengustrateegia töörühma ühisseminar  Sillamäe Kultuurikeskuses

14. november Mõtted ja tunded. Kust tulevad? (koolitaja Ailen Suurtee, kliiniline psühholoog)) koolitus noorsootöötajatele Jõhvis (osaleb E.Samra)

14. november Turvalisuse õppepäev Sillamäel ja Kohtla-Järve Järve linnaosas (osaleb U.Tokman)

15. november kell 13 EST-RUS piiriülese koostööprogrammi seirekomitee liikmete koosolek Rahandusministeeriumis (osaleb H.Murula)

19. november kell 11 IVOLi kultuurikomisjoni nõupidamine IVOLi saalis 

19. november Eakate vaimne tervis ja eluviisid (koolitaja Signe Uustal, psühhoterapeut) Kohtla-Järvel (osaleb E.Samra)

20. november „Minu keha ja vaimne tervis" (koolitaja Elina Kivinukk, psühholoog) koolitus Jõhvis (osaleb E.Samra)

20. november kell 12.30  Ida-Virumaa tantsujuhtide ja koorijuhtide nõupidamine Kohtla-Nõmme Rahvamajas (osaleb E.Kõllo)

20. november kell 9 Ida-Viru Ühistranspordikomisjoni nõupidamine IVOLi saalis

20. november kell 11 Kohtumine Tartumaa Omavalitsuste Liidu delegatsiooniga IVOLi saalis

21. november Turvalisuse õppepäev Narvas ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosas (osaleb U.Tokman)

21. november kell 11  Ida-Virumaa käsitöömeistrite ja käsitööettevõtjate kohtumine Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhatusega. Maakondliku käsitööliidu taasloomise algatamine. IVOLi saalis

21. november kell 14 Andekate Noorte Energiafondi nõukogu koosolek IVOLi saalis

26. november kell 10 KOP hindamiskomisjoni koosolek IVOLi saalis (osaleb A.Alt)

26. november kell 10 õppeasutuste välishindamise, sh pidaja ülesannete õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise infopäev Keskväljak 1 III korruse suur saal

26.-27. november kell 10 Tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava koostamise seminar Toila SPA konverentsikeskus

28. november SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek Harjumaal (osaleb H.Murula)