« Tagasi

Kaalul on maakonna tulevik

Hetkel, mil Rahandusministeerium ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit kutsuvad rahvast üles osalema Ida-Virumaa arenguks korraldatud ideede korjes, on otsesõnu kaalul kogu Ida-Viru maakonna tulevik.

Piirkonna edasise arengu suunamiseks on oodatud kõigi maakonna elanike ning piirkonnaga seotud inimeste ettepanekud. Just nüüd on õige hetk ja võimalus ka maakonna noortel inimestel kaasa rääkida oma kodukandi tuleviku kujundamises. Mida peab ette võtma, et Ida-Viru maakond oleks koht, kust ei pageks paremat elu otsima praegu siin elavad inimesed, vaid vastupidi, siia leiaksid tagasitee juba kodukohast lahkunud, kutsudes kaasa sõpru ja tuttavaid.   

Kui mitte praegu, siis millal veel öelda välja oma mõtted ja panna lauale oma ideed, mis aitaksid kaasa „põlevkivipiirkonna" muutmisel maakonnaks, mida võiks uhkusega tunnistada oma kodukohaks?

Kliimaneutraalsuse suunas liikumine mõjutab põlevkivitööstuse tõttu eriti Ida-Virumaad, kus tuleb kasvuhoonegaaside intensiivne majandus ümber korraldada ning leida asemele uued puhtamad majandusharud. Õiglane üleminek tähendabki seda, et selles protsessis on maksimaalsel võimalikul määral tagatud elanike, kohalike omavalitsuste ja riigi heaolu säilimine ning piirkonna ettevõtjatele tagatud avaliku sektori tugi üleminekust tulenevate uute ärivõimaluste leidmisel ja rakendamisel.

Oma mõtteid saavad kõik huvilised esitada nii eesti kui ka vene keeles kuni 11. septembrini. Tagasisidet saab anda elektroonselt veebilehtedel fin.ee/arvamus ja fin.ee/mnenie. Küsimustikku saab nii elektrooniliselt kui ka paberil täita maakonna raamatukogudes.

Oma kontakti jätnud vastajate vahel loositakse välja 10 komplekti erinevate Ida-Virumaa külastusobjektide pileteid.

Lisaks arvamuskorjele on kõigil piirkonna elanikel võimalus õiglase ülemineku kavandamisel kaasa rääkida augustis ja septembris toimuvatel temaatilistel seminaridel ning oktoobris toimuval Ida-Viru tegevuskava eelnõu kirjalikul konsultatsioonil.

Temaatilised seminarid:

27.08.2020 Narva kolledžis

9.00-13.00 Energeetika

14.00-18.00 Ettevõtlus, tööturg, oskused ja teadus-arendustegevus

8.09.2020 Jõhvi kontserdimajas

9.00-13.00 Elukeskkond ja sotsiaalne kaasatus

14.00-18.00 Keskkond

 

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit