« Tagasi

Ida-Viru turismiklastrer edastas ametisse astunud valitsusele ühispöördumise

Lugupeetud peaminister ja valitsuse liikmed,

Ida-Viru aktiivseid turismiettevõtteid koondava turismiklastri nimel täname ametisseastunud valitsust selge sõnumi eest, et covid-19 olukorra lahendamine on uue valitsuse selge prioriteet nr.1.

Ida-Viru turismiklaster on alates kevadest 2020.a. andnud riigile operatiivset tagasisidet reaalsest olukorrast sektoris ning edastanud ettevõtete ettepanekuid. Meie eesmärk on aidata ka omalt poolt pandeemia olukord maksimaalselt tõhusalt lahendada. Toome teieni ettevõtete ettepanekud.

Palume kaaluda järgmisi ettepanekuid:

 • Alustada võimalusel etapiviisilist sulgemisest väljumist. Kuna majutus ja spaa valdkonnas Ida-Virus pole koldeid olnud, siis võiks esmalt kaaluda majutajate lisateenuste avamist (spaa, toit).
 • Tõhustada järelvalvet, et nakkusoht maksimaalselt kontrolli alla saada.
 • Juhul kui sulgemine pikeneb siis avalikustada toetusmeetmed samal ajal sulgemisotsusega. Sulgemise pikenedes tuua kohe välja toetusmeetmed mis pikenemist katavad. Avaldada sulgemiste-avamiste plaan mida jälgides ettevõtjad saaks planeerimisel orienteeruda (nt. nakkuskordaja põhine vms.).
 • Siduda toetusmeetmed lahti VTA arvestusest. VTA on olnud ettevõtete vabatahtlike arenduste võimalus, selle sidumine sunnitud sulgemistoetusega pole meie hinnangul korrektne.

Nüüd, mil toetusmeetmed on enam-vähem selginenud, toome teieni siiski murekoha. Nimelt on ilmnenud tegevusvaldkonnad, kes meetmetest toetust hetkel ei saa, kuigi Vabariigi Valitsuse 12.12.2020 sulgemine neid puudutab. Sellega seoses teeme ettepanku kaaluda järgmist.

 • Lisada hetkel meetmetest välja jäänud toetatavate tegevusalade nimistusse:
  • Ettevõtted kellel majutus on kõrvaltegevusala.
  • Ettevõtted kes pakuvad elamusturimi EMTAK koodiga 91031
  • Lastele suunatud meelelahutus ja huviharidus EMTAK koodidega 94999, 45321,
  • Riigisisese ja rahvusvahelise juhuveo bussid (s.h.nt. EMTAK 49399);
  • Erinevaid hooldusteenuseid, nt. koristusteenus, erinevad haldusteenused;
 • Võimaldada analoogselt kevadel välja antud kriisitoetusega toetada ühekordselt ka mikroettevõtteid.

Reisikorralduse toetamisel võtta toetuse arvestuse aluseks asjakohasem alus kui november 2020 palgakulu.

Ida-Viru turismisektori aktiivsed teenusepakkujad on juba üle 10 aasta koondunud turismiklastrisse mida koordineerib Ida-Viru Ettevõtluskeskus (maakondlik arenduskeskus).

Palume tagasisidet kuivõrd meie ettepanekutega on võimalik arvestada.

 

Lugupidamisega

Pille Sööt
juhatuse liige
Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA

Turismiklastri info Kadri Jalonen, Ida-Viru turismikooridnaator, IVEK kadri.jalonen@ivek.ee Tel.5174236