« Tagasi

Euroopa Komisjon: Eesti on seni õiglase ülemineku tegevustes esirinnas

Rahandusministeeriumi pressiteade

13.05.2021

Eile tutvustasid rahandusministeeriumi eksperdid Ida-Virumaa õiglase ülemineku juhtkomisjonile üleminekukava koostamise ja meetmete kavandamise viimaseid arenguid ning andsid ülevaate läbirääkimistest Euroopa Komisjoniga. Muu hulgas arutati Ida-Viru teadusnõukoja ettepanekut luua piirkonda ülemineku kompetentsikeskus.

Riigihalduse ministri ja juhtkomisjoni esimehe Jaak Aabi sõnul on Euroopa Komisjonilt laekunud tagasiside senisele tegevusele positiivne. „Põhisõnumina jäi kõlama, et Eesti on õiglase ülemineku protsessi ülesehitamisel ja läbiviimisel ning osapoolte kaasamisel olnud tubli," ütles Aab. „Seda märgib ka tõsiasi, et meid kutsuti Euroopa Liidu riike ja erinevaid partnereid koondava õiglase ülemineku platvormi kaudu teistele oma kogemusi jagama."

Kohtumisel arutati teiste teemade hulgas Ida-Viru teadusnõukoja ideed luua piirkonda õiglase ülemineku kompetentsikeskus, mis aitaks protsessi juhtidel ja teistel osapooltel ettevõetud tegevusi teaduspõhiselt hinnata. „Kompetentsikeskuse idee on tänuväärt ja nõustume, et ülemineku korraldamisel on teadlaste abi väga oluline," sõnas minister Aab. "Ettepanekut tuleb tõsiselt kaaluda, teaduspõhine info aitaks jälgida sotsiaalmajanduslikke muutusi, sest ülemineku eesmärk on ennekõike maakonna elanike heaolu taseme hoidmine ja parandamine."

Üleminekukava tegevustega jätkatakse – äsja lõppesid Ida-Viru õiglase ülemineku visioonipäevad, kus osales üle 450 inimese ning mille tulemusena on saadud üleminekukava koostamiseks ja toetusmeetmete käivitamiseks väärtuslik tagasiside. Suve hakul antakse taaskord tegevusest Euroopa Komisjonile ülevaade.

Uuenemas on ka Ida-Virumaa tegevuskava, kus pannakse paika piirkonna peamised tegevused aastani 2030. See on arengudokument, mis toetab Ida-Virumaa kui majanduslikult ja strateegiliselt olulise regiooni arengut ning esitatakse lõppjärgus kinnitamiseks valitsusele. Arengukava sisaldab kõiki tegevusi, ka neid, mida rahastatakse teistest Euroopa Liidu fondidest ja riigieelarvelistest vahendistest.

Seoses Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmisega aastaks 2050, tuleb seni enim fossiilkütuste kaevandamisest ja kasutamisest mõjutatud piirkondadele ette näha tegevused kõiki ühiskonnagruppe õiglaselt kohtlevaks sujuvaks üleminekuks süsinikneutraalsele majandusele. Õiglase ülemineku algatuse eesmärk ongi aidata piirkondi, mis kliimaeesmärkide täitmise tõttu muidu konkurentsivõimet kaotaksid. Täpsem info ja materjalid: 

www.rahandusministeerium.ee/eesmargidtegevused/regionaalareng-ja-poliitika/ida-viru-ja-kagu-eesti.