« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse 2021. aasta maakondlik toetusvoor on avatud 13.08.2021

Toetusvooru läbiviija on  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit. Toetusvoor on avatud 13. augustist, taotluste esitamise tähtaeg on 13. september.

Maakondlike toetusvoorude eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu, vähendatakse riskikäitumist ning arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Taotluse eesmärk peab vastama programmi nimetatud eesmärgile. Lähtudes siseministri 2. novembri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/88 „„Siseturvalisuse arengukava 2015–2020" 2019–2022 programmide kinnitamine" kehtestatud programmist „Turvalisemad kogukonnad" on kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi eesmärgiks suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Maksimaalne toetus taotluse kohta on 3 500 eurot.

Taotlusvoor avatakse 13.08.2021. a.

Digiallkirjastatud taotlused esitada Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialistile e-posti aadressile sergei.andrejev@ivol.ee      

Taotluste esitamise tähtaeg: 15.09.2021.

Lisainfo: IVOLi turvalisuse ja rahvatervise spetsialist Sergei Andrejev; kontakt: tel: 5242008; e-post: sergei.andrejev@ivol.ee