« Tagasi

Toimus Ida-Virumaa arendusprogrammi „Pöördepunkt“ tänuüritus

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja asekantsler Rait Kuuse kutsusid eile, 14. oktoobril Ida-Virumaa omavalitsused ja olulised partnerid Ida-Virumaa arendusprogrammi „Pöördepunkt" Kukruse Polaarmõisas toimuvale tänuüritusele.

Arendusprogrammi „Pöördepunkt" kaudu on Sotsiaalministeeriumi eesmärgiks suurendada riigipoolset tuge Ida-Virumaa kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmisel, suurendades seeläbi nende võimekust reageerida valdkondlikele kitsaskohtadele sotsiaalteenuste korraldamisel ning toetades omavalitsuste juhtimise ja institutsionaalse võimekuse kasvu.

Arendusprogramm sisaldas nõustamisi, koolitusi ja teenusedisaini metoodika rakendamist. Antud arendusprogramm on riigi esmane katseprojekt, mille eesmärk on toetada ühte regionaalset piirkonda sotsiaalteenuste strateegilisel planeerimisel ja teenuste kättesaadavuse parandamisel.

Fotol Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Eve East ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.