« Tagasi

Õppepäev „KOV kohustused kinnisesse lasteasutusse paigutamisel, esialgne õiguskaitse, tahtest olenematu ravi, üld- ja erihoolekande lepingud“

Aastast 1993 erinevates õigusvaldkondades praktiliste enesetäiendamise võimaluste loomisega tegelev MTÜ Forum Academicum koostöös Tartu Maakohtu, Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liiduga kutsub Teid 8. mail 2019. a õppepäevale Toilas aktuaalsel omavalitsusi (isiku eraelu ja õigusi) puudutaval teemal:

„KOV kohustused kinnisesse lasteasutusse paigutamisel, esialgne õiguskaitse, tahtest olenematu ravi, üld- ja erihoolekande lepingud."

Sihtgrupp: Kohaliku omavalitsuse sotsiaalnõunikud, lasteasutuste sotsiaaltöötajad, linna- ja vallasekretärid, abivallavanemad, lastekaitse spetsialistid, perenõustajad, MTÜ-d ja esindajad, advokaadid, kohtunikud, kohtute juristid.    

Lektoriteks on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku peaarst dr. Sven Janno, AS Hoolekandeteenuste teenuste direktor Liina Lanno; finantsdirektor Piret Lemsalu; Tartu Maakohtu  kohtunikud: Donald Kiidjärv ja Andrus Miilaste.     

Kursusest osavõtjale infomaterjalid ja tunnistus. Kogumaksumus koos toitlustamise ja infomaterjalidega kokku on 95 eurot.

Lasteasutustele, Omavalitsuste Liidu liikmetele, MTÜ-dele, ning varasematel koolitustel osalejatele ja ühest asutusest kahele ja enamale osalejale soodustus 10%. Ühest asutusest  alates kolmandast ja enamast osalejast soodustus 23%.

Oma osavõtust palume informeerida hiljemalt 07. maiks 2019. a meiliaadressile forum.academicum.info@gmail.com või andrus.miilaste@kohus.ee või  telefonil 5650 4066. Tasumine toimub arve alusel ja käibemaksukohustuseta.

Kolmapäev  08. mai 2019

9.45-10.00    Registreerimine ja tervituskohv

10.00 -10.15   Õppepäeva avamine. Kohtunik Andrus Miilaste

10.15 -12.00  Kinnisesse lasteasutusse  paigutamine SHKS § 1302 ; esialgne õiguskaitse TsMS § 534. Kohtupraktika hädaohus oleva  lapse eraldamisel  Lastekaitseseaduse   § 33  alusel  Tartu Maakohtu kohtunik Donald Kiidjärv

12.00-12.45   Lõuna  ja kohvipaus

12.45-14.15   Tahtest olenematu ravi- Kliinikumi,  seadusliku  esindaja  ja KOV-i koostöö SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku peaarst Sven Janno

14.15- 15.30  Üld-ja erihoolekanne, teenuste lepingud, järjekorrad, puuetega inimeste  tööhõive, elukoha ja viibimiskoha küsimused,   oma osaluse kompensatsiooni  võimalused  ja praktika AS Hoolekandeteenused. Teenuste direktor  Liina Lanno  ja finantsdirektor Piret Lemsalu.           

15.30-16.00  Diskussioon ja lahkumiskohv