« Tagasi

Seminari “Rahvusvahelised suhted - Eesti riigi kaitse ja julgeoleku alus"

24. aprillil 2019 korraldab Eesti NATO Ühing TÜ Narva Kolledžis seminari "Rahvusvahelised suhted - Eesti riigi kaitse ja julgeoleku alus".

Seminar on suunatud haridustöötajatele, s.h. keelekümbluskoolide esindajatele ning toimub koostöös Konrad Adenaueri Fondi ja Kaitseministeeriumiga. 

Seminar keskendub Eesti riigikaitse- ja julgeolekupoliitika hetkeseisu ning tulevikuperspektiivide analüüsimisele ja arutelule, seda nii siseriiklikult kui lähtudes meie liikmelisusest NATO-s ja Euroopa Liidus. Käsitlemist leiavad nii Kaitseliidu kui Kaitseväe roll kaitsepoliitikas, koostöö liitlastega, arengud ja tulevikusuundumused NATO-s ja EL-s ning Eesti panustamine nende organisatsioonide tegevusse. Kavas on kutsuda seminarile nimetatud teemadel arutlema ka Euroopa Parlamenti kandideerivate erakondade esindajad. Üritusega tähistame nii Eesti NATO liikmesuse 15. aastapäeva kui ka NATO loomise 70. aastapäeva, muuhulgas heidame tagasivaatelise pilgu nii NATO ajaloole kui ka Eesti liikmeaastatele selles organisatsioonis.

Seminarile on oodatud osalema kuni 60 haridustöötajat üle Eesti.

Tuues kokku õpetajad ning viies seeläbi sarnased teadmised eesti ja vene emakeelega noorteni, panustatakse ühiskonna integratsiooni ning vähendatakse seeläbi eri kogukondade vahelisi pingeid. Selle kaudu suurendatakse Eesti ühiskonna sidusust ning siseriiklikku julgeolekut.

Ürituse ajakava on lisatud manusena ...

Kohtumiseni 24. aprillil Narvas!

 

Eesti NATO Ühing

E-post: info@eata.ee