« Tagasi

Hea loodusainete õpetaja!

Oled väga oodatud alljärgnevatele koolitustele: 

I "Loodusteadusliku pädevuse diagnoosimisele, kujundamisele ja hindamisele suunatud kontekstipõhiste ülesannete koostamine ja kasutamine hübriidõppe tingimustes" 

Lisainfo leiate alljärgneval lingil olevalt kutselt: 

Koolitusele saab registreeruda alljärgneval lingil: 

 

II "Praktilised uurimuslikud tööd loodusainetes hübriidõppe tingimustes" 

Lisainfo leiate alljärgneval lingil olevalt kutselt: 

Koolitusele saab registreeruda alljärgneval lingil: 

Tegemist on õpetajate baaskoolitustega. Koolituste läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas (põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli loodusainete õpetajad) märgitud osalejatele tasuta. 

  

Parimate soovidega 

TÜ Loodusteadusliku hariduse keskus