« Tagasi

Ida-Virumaal toimub esmakordselt füüsika teema-aasta „Särtsust pingeni” (EST/RU)

PRESSITEADE

08.04.2021

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Ida-Virumaa haridusklastri ehk Hariduskopter eestvedamisel toimub esmakordselt maakonnas füüsika teema-aasta. Sellega pannakse ühtlasi alus teema-aastate korraldamise traditsioonile, mille eesmärk on soodustada õppeasutuste vahelist koostööd ning suurendada noorte huvi erinevate valdkondade vastu. Tänavuse teema-aasta fookuses on füüsika ja selle raames toimuvad tegevused kuni 2022. aasta maikuuni.

Hariduskopteri õppekvaliteedi töörühma juhi ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppe- ja arendusjuhi Teivi Gabrieli sõnul on füüsika teema-aasta käivitamise üks olulisemaid eesmärke tõsta õppekvaliteeti just nimelt loodusainete ja füüsika valdkonnas. "Meie eesmärk on soodustada koostööd maakonna haridusasutuste ja  füüsikaõpetajate ning loodushariduse populariseerijate seas selleks, et tuua füüsika õppimine lähemale igapäevaelule läbi seoste loomise ja praktiliste katsete," selgitab Gabriel.

Hariduskopteri koduleheküljelt on leitavad põnevad füüsika katsed iseseisvale õppijale kui ka kasutamiseks õpetajale õppetöö mitmekesistamiseks. Loodud on õpetajale abistavaid materjale, mis aitavad noortel omandada füüsikat põneval ja elulisel moel ning mis lähtuvad Ettevõtliku Kooli metoodikast. Iga kuu esimesel esmaspäeval lisanduvad keskkonda igale haridusastmele uued katsetega õpi- ja videojuhised.

Terve aasta vältel on tulemas rohkelt eriilmelisi tegevusi: nii konkursse, koolitusi kui ka lastelaagreid. Kogu teema-aasta vältel pakutakse erinevaid  ülesandeid ja katsetusi Hariduskopteri kodulehekülje kaudu, kus saavad oma loovuse panna erinevas eas õppijad lasteaiast kõrgkoolini välja. Hariduskopteri koordinaatori Kerda Eierti sõnul on teema-aasta näol tegemist suurepärase haridusasutuste koostöö näitega, kus tegevus on haridusastmete ülene, kuid eesmärk on kõigil üks ning see hõlmab kogu Ida-Viru maakonda. 

Tegevusi ja üritusi korraldab Hariduskopteri õppekvaliteedi töörühm koostöös füüsikaõpetajatest ja loodushariduse edendajatest koosneva ekspertide grupiga.

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse (IVEK) juhitud Hariduskopter koondab Ida-Virumaa haridusvaldkonna erinevaid institutsioone (kohalikud omavalitsused, üli- ja kõrgkoolid, kutseõppeasutused, riigigümnaasiumid, omavalitsused) ning mille eesmärk on koordineerida ja arendada maakonna haridust. 

Täpsem info: https://hariduskopter.ee/fuusika-teema-aasta/

 

Lisainfo:

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
Ida-Viru Ettevõtluskeskus
5236850
kerda.eiert@ivek.ee

Teivi Gabriel
Hariduskopteri õppekvaliteedi töörühma juht, Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppe- ja arendusjuht
Kohtla-Järve Gümnaasium
5331 1886
teivi.gabriel@kjg.ee

Koostaja: Kerda Eiert
kerda.eiert@ivek.ee

--------------------------------------------------------------------

ПРЕСС-РЕЛИЗ
08.04.2021
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

В Ида-Вирумаа впервые пройдет тематический год «От искры до напряжения», посвященный физике.

По инициативе Ида-Вирумааского образовательного кластера Hariduskopter в уезде впервые состоится тематический год. Таким образом будет заложен фундамент традиции проведения тематических годов, цель которых – способствовать сотрудничеству учебных заведений и повышать интерес молодежи к различным областям. В фокусе нынешнего тематического года – физика, и в его рамках мероприятия будут проходить до мая 2022 года.

По словам руководителя рабочей группы по качеству обучения в Hariduskopter и руководителя по учебной деятельности и развитию Кохтла-Ярвеской гимназии Тейви Габриэль, одной из главных целей запуска тематического года, посвященного физике, является улучшение качества обучения именно в сфере естествознания и физики. Наша цель – способствовать сотрудничеству уездных учебных заведений, учителей физики и тех, кто занимается популяризацией естественных наук, для того чтобы сделать изучение физики понятнее через создание связей и проведение практических опытов», – пояснила Габриэль.

На домашней странице Hariduskopter можно найти увлекательные опыты для самостоятельного изучения, а также для того, чтобы учитель имел возможность разнообразить учебную деятельность. Созданы материалы для учителей, которые помогут молодым людям освоить физику в увлекательной и практичной форме и которые основываются на методике Школы предпринимательства. В первый понедельник каждого месяца на страницу будут добавляться видеоинструкции к новым опытам для каждой образовательной ступени.

 

На протяжении всего года будут проходить различные мероприятия: конкурсы, курсы и детские лагеря. В течение всего тематического года участникам будут предлагаться различные задания и опыты на домашней странице Hariduskopter, где все ученики – от детского сада до вуза – смогут выставлять свои работы. По словам координатора Hariduskopter Керды Эйерт, тематический год – это отличный пример сотрудничества учебных заведений, где к деятельности привлечены все образовательные ступени, но цель у всех одна, и охватывает она весь Ида-Вирумаа.

Организацией занятий и мероприятий занимается рабочая группа по качеству обучения при сотрудничестве с группой экспертов, состоящей из учителей физики и представителей естественных наук.

Hariduskopter, основанный Ида-Вируским центром предпринимательства, объединяет различные образовательные учреждения Ида-Вирумаа (местные самоуправления, университеты и высшие учебные заведения, центры профессионального образования, государственные гимназии), и преследует цель координировать и развивать сферу образования в регионе.

Больше информации: https://hariduskopter.ee/fuusika-teema-aasta/

 

Дополнительная информация:

Керда Эйерт,
координатор Ида-Вируского образовательного кластера
Ида-Вируский центр предпринимательства
5236850
kerda.eiert@ivek.ee

Тейви Габриэль,
руководитель рабочей группы по качеству обучения в Hariduskopter и руководитель по учебной деятельности и развитию Кохтла-Ярвеской гимназии
5331 1886
teivi.gabriel@kjg.ee

Составитель: Керда Эйерт
kerda.eiert@ivek.ee