« Tagasi

Käsitöö ja kodunduse olümpiaadide eelvoorud toimuvad 12. märtsil

Käsitöö ja kodunduse olümpiaadide eelvoorud toimuvad 12. märtsil kell 10 Jõhvi Vene Põhikoolis. Igast koolist saab osaleda kaks õpilast käsitööolümpiaadil ja kaks õpilast kodunduse olümpiaadil. 

Õpilased palun registreerida e-posti aadressil kart.kask@johvipk.edu.ee hiljemalt 4. märtsiks.

Registreerimisel märkida:

õpilase ees- ja perenimi

kooli nimi

klass

aineõpetaja ees- ja perenimi

õpetaja nimi, kes osaleb komisjoni töös (palun kinnitust: jah, osalen komisjoni töös - nimi).

Selleks, et ei tekiks arusaamatusi olümpiaadile registreerimisel, annan ma kõikidele registreerijatele tagasisidet.

Käsitööolümpiaadi teema on "Mina ja maailm. Keskkonnateadlik loovtöö".

Piirkondlik voor toimub kahes osas. Esimeses osas tutvustab õpilane kodus valminud keskkonnasäästlikkusel põhinevat funktsionaalset, kasutatavat looveset koos loomeprotsessi kajastava esitlusega (PowerPoint, video vm formaat). Teises osas teostab õpilane kohapeal väljapakutud materjalidest ja töövahenditest ühe looveseme.

Kodunduse olümpiaadi teema on "Mina ja maailm"

Piirkondlik voor toimub kahes osas. Esimeses osas annab õpilane ülevaate kirjalikust logiraamatust ühe keskkonda mõjutava tegevuse kohta koduses majapidamises.  Teine osa on praktiline toiduvalmistamine. 

Täpsem juhend on ka Teaduskooli lehel:

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/tehnoloogiavaldkonna-ainete-olumpiaad

Kui koroonaviirusest tulenevatest piirangutest ei saa koolis olümpiaadi läbi viia, toimub tööde esitlus keskkonnas Google Meet. Otsus toimumiskohast antakse teada registreerunutele 5. märtsil.

 

Rohket osavõttu oodates

Kärt Kask ja Inna Tolsa,

maakonna ainesektsiooni juhid