« Tagasi

Lugupeetud õpetaja!

Olete palutud registreeruma 7. oktoobril 2021. aastal veebikeskkonnas Teams toimuvale lasteaia- ja põhikooli esimese astme õpetajate eesti keele seminarile „Meie kiisul kriimud silmad ehk lugev laps"

Koolitusseminari päevakava ja koduleht asub aadressil http://folklore.ee/kp/lp/2021
Varasemate õppepäevade kohta vt /http://folklore.ee/kp/lp


Seminari eesmärk on tutvustada õpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seminari keskmes on eesti keel ja selle õpetamine ja omandamine lasteaias ja koolis, sealhulgas lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujundamine (ette)lugemise ja jutustamise kaudu.

Veebiseminaril saavad traditsiooniliselt sõna teadlased, muuseumitöötajad, kirjanikud ja alushariduse praktikud. Ettekannetes on tähelepanu all ideed ja mõtted, kuidas laste igakülgset arengut, keeleoskust ja loovust toetada. Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on omandada teadmisi selle kohta, kuidas rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist ja lugemisoskust, laste suhtlemisoskuse ja eneseväljendamise arengut.

REGISTREERIMINE KUNI 25.09.2021 KELLA 12.00-ni VÕI KOHTADE TÄITUMISENI.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbJ_qbGZ1Hi2BKU3gDjcyfMeBH_RwdADawstgM0fEZWoWzoA/viewform

Loobumise korral teaviatada hiljemalt 5.oktoobril 2021 või leida endale asendaja, kellest palume teavitada e-posti teel: naerumeri@lasteaed.eu

Palume vormistage iseseisev töö arvutifailina, lisage juurde nimi ja lasteaed ning saatke märksõnaga "Kolleegilt kolleegile" 6. oktoobriks meiliaadressile maris@folklore.ee. Lood koondame anonüümselt ühte faili ja jagame pärast seminari kõigile osalejatele. Teie lahkel loal säilitame kirjapandud lood ja lisamaterjali pärast seminari Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivikogus.


Kohtade piiratud arvu tõttu on igast lasteaiast oodatud ainult üks õpetaja, soovitavalt praktik. Õppepäeva täisprogrammi (seminaril osalemine ja iseseisva töö esitamine 10 tundi) läbinud saavad tõendi.


Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Toila Lasteaed Naerumeri.
Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).


Info: Tiina Peterson, Tiina.Peterson@hm.ee; Virve Tuubel, Virve.Tuubel@erm.ee; Piret Voolaid, piret@folklore.ee; Leena Tukkia, naerumeri@lasteaed.eu