« Tagasi

Parimatest parimate raamatukoguhoidjate esile tõstmiseks kuulutab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu välja kandidaatide esitamise tunnustustele

Kandidaate võivad üles seada üksikisikud, asutused ja organisatsioonid. Kirjalikud taotlused koos põhjendusega esitage 15. septembriks 2021 ERÜ juhatusele (Tõnismägi 2, 10122 Tallinn, e-post: ela@nlib.ee). Palume tutvuda auhinna statuudiga ja kasutada esildise näidist<https://eru.lib.ee/images/stories/dokumendid/Esildis-ERU-tunnustus.doc>.

* Aasta kooliraamatukoguhoidja 2021

Eesmärgiks on tunnustada parimat kooliraamatukoguhoidjat eelneva õppeaasta tulemusrikka ja silmapaistva tegevuse eest oma kooli raamatukogus ja/või Eesti kooliraamatukogunduses. Kandidaadid avalikustatakse kooliraamatukogude sektsiooni sügisesel teabepäeval.

* Aasta maaraamatukoguhoidja 2021

Eesmärgiks on väärtustada ja tunnustada aasta töötulemuste põhjal maaraamatukoguhoidjat kutsetöös oma raamatukogus ja paikkonna elu edendamisel või Eesti raamatukogunduses. Kandidaadid kuulutatakse välja maaraamatukoguhoidja päeval.

* Aasta tegu teadusraamatukogus 2021
* Aasta tegu erialaraamatukogu 2021

Eesmärgiks on väärtustada ja tunnustada ettevõtmisi, mis on aasta jooksul silma paistnud raamatukogunduse arendamisel, tõstnud raamatukogude mainet ja toonud tuntust. Auhindamisele võib esitada raamatukogus rakendatud uudset teenust või IT-rakendust, publikatsiooni, konverentsil peetud heatasemelist ettekannet vms. Auhind antakse välja kahes kategoorias: aasta tegu teadusraamatukogu ja aasta tegu erialaraamatukogus. Kandidaadid avalikustatakse teadus- ja erialaraamatukogu päeval.


Kõik auhinnad antakse parimatele üle ERÜ aastakoosolekul 2022. aastal.

Tunnustuste satuutidega saab tutvuda ERÜ kodulehel<https://eru.lib.ee/index.php/erye/tunnustamine/erutunnustab>.

Märka kolleegi!

ERÜ juhatus


Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing