Tule omanda Tartu Ülikoolist põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia- või füüsikaõpetaja lisaeriala!

Tulemus:  koolituse läbinu omab õigust õpetada senistele õpetatavatele ainetele lisaks põhikoolis üht loodusteaduslikku õppeainet (bioloogia, geograafia, keemia või füüsika).

Vastuvõtu tingimused:  pedagoogiline kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon ning töötamine õpetajana üldharidus- või kutsekoolis.

Täienduskoolituse formaat ja pikkus:  õpe toimub kahepäevaste sessioonidena kord kuus kahe aasta jooksul. Õppetöö algab 2021 augustis ja lõpeb 2023 juunis.

Täiendkoolituse sisu: valdkonnadidaktika moodul (11 EAP),  ainedidaktika ja praktika moodul (4 EAP) ning aineõppe moodul (15 EAP), mis sisaldab ka uuemate teadussaavutuste tutvustamist ja toetab OECD haridussuundi. 

Info Tartu Ülikooli kodulehel valides ikooni Täiendusõpe ja Haridusteadused https://www.ut.ee/et/koolitus

LTOM.TK.018 Põhikooli bioloogia-, geograafia-, keemia- või füüsikaõpetaja lisaeriala 

Registreerimine on alanud! Saada avaldus ja diplomi koopia ana.valdmann@ut.ee

Täiendav info Ana Valdmann 

55652425

TÜ loodusteadusliku hariduse keskus