Ida-Viru maakonna avalike teenuste kvaliteedi parandamine kohalike omavalitsuste koostöös

23.11.21

Projekti nimi "Ida-Viru maakonna avalike teenuste kvaliteedi parandamine kohalike omavalitsuste koostöös"Projekti nr 2014-2020.12.01.19-0131                                          

 Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

PROJEKTI TUTVUSTUS

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit viis ellu projekti „Ida-Viru maakonna avalike teenuste kvaliteedi parandamine kohalike omavalitsuste koostöös".

Projekti partnerid oli Alutaguse Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus, Narva-Jõesuu Linnavalitsus ja Toila Vallavalitsus. Projekti kestis 10 kuud perioodil 01.08.2020 kuni 31.05.2021.

Projekti kogumaksumus 27 608,40 eurot

Projekti toetus summas 23 467, 14 eurot

Projekti omafinantseering 4 141, 26 eurot

Projekti eeltingimusteks oli vajadus tagada efektiivsem ja ühetaolisem avalike teenuste pakkumine Ida-Viru maakonnas.

Projekti otsene eesmärk: avalike teenuste kaardistamine, protsessikirjelduste välja töötamine ja protsessiskeemide koostamine, mis andis ülevaate projektis osalevate omavalitsuste osutatavatest avalikest teenustest ja nendega seotud tööprotsessidest, et tõsta avalike teenuste osutamise efektiivsust.

Projekti tulem: projekti raames viidi läbi viie kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate avalike teenuste ja protsesside kaardistus ning analüüs, mille käigus koostati 30 teenuse protsessikaardid, mis annavad võimaluse kaasajastada avalike teenustega seotud informatsiooni ja planeerida erinevate teenustega seotud arendustegevusi.