Toimus Ida-Virumaa alusharidusjuhtide teabepäev

5.03.20

Kolmapäeval, 4. märtsil toimus  Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud Ida-Virumaa alusharidusjuhtide teabepäev.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson tutvustas Euroopa komisjoni 2014 kvaliteediraamistiku peamiseid põhimõtteid ning vastas kokkutulnute küsimustele.

Teabepäeval toimusid ka arutelud erinevatel teemadel. Räägiti koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamisest ja Eesti keele õppe korraldamisest lasteaedades.  Jutuks tuli samuti õpetajate ja abiõpetajate professionaalsus, meeskonnatöö rühmades ning pedagoogiline eestvedamine lasteaedades.

Taoliste teabepäevade vajalikkust tõestas täissaal.

Toimetaja: ALAR TASA
24.04.18

16.04.2018 Toimus Toila Lasteaias Naerumeri projekt Õpetaja Abilt Õpetaja Abile.
Osalejatest olid õpetaja abid, õpetajad ja juhid Ida-Virumaa lasteaedadest : Narvast ja Narva-Jõessust, Vokast ja Jõhvist.

Vaatlusejärgsest diskussioonist tuli esile meeskonnatöö ja õpetaja abi roll lapse arengutegevuse toetamisel.

Täname dialoogi eest!
Toila Lasteaed Naeruemri

Link on avatud kuni 31.05.2018

Õpetajalt Õpetajale

16.04.18

Õpetajalt Õpetajale

Heaks traditsiooniks on saanud õpetaja enesearengule suunatud projekt Õpetajalt Õpetajale. Projekti käivitajaks on Toila Lasteaed Naerumeri meeskond. Meie motoks on Koostöös peitub jõud! Sel õppeaastal õpetajate kohtumine toimus Toila Lasteaias Naerumeri 21.03.2018. Osalesid juhid ja õpetajad Narvast, Jõhvist, Kohtla-Järvelt ja Vokast. Laste arengutegelusi viis läbi Toila Lasteaed Naerumeri meeskond, kelle kreedoks on valim:
ÕPPEKAVA=meeskonnatöö+siht=TULEMUS 
                                                          TULEMUS: LAPSE KOOLIVALMIDUS

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks:  Laps on elujulge

Projekti eesmärk:

Ø lasteaia õpetajate, assistentide, õpetaja abide enesetäiendamine, eneseareng

Ø elukestva õppe strateegia 2020

Ø kogemuste ja parimate praktikate vahetus: Õpetajalt Õpetajale

Ø lasteaedade vahelise koostöö arendamine

Ø eneseanalüüs: Miks? Kuidas?
 

Elava reflekteerimisjärgse dialoogi kaudu tekis avatud õhkkond.

Meie dialoog ongi edasiviiv jõud!

Täname osalejaid!
 

Reflekteerimise küsimused:

-         Kuidas kasvukeskkond teotab ja rikastab õppe- ja kasvatusprotsessi?

-         Mida ma hakkan rakendama oma töös?

-         Miks?

Konstruktiivse dialoogi materjalid on SIIN 

 

Rahvusvaheline alushariduse konverents

16.04.18

Rahvusvaheline alushariduse konverents

Hea Eesti Hariduse Suunaja ja Arendaja!

Rahvusvaheline alushariduse konverents „Ida-Virumaa koolieelsete lasteasutuste juhtide ja õpetajate professionaalne koostöö laste koolivalmiduse ja eesti keele oskuse toetamisel"Kovnerentsi materjalid leiate siit (link avatud kuni 31.05.2018):


ETTEKANDED
P
OSTRID JA PILDID
V
IDEOD
ETTEKANNE - Liiva-, vee ja arenduskeskused