Tänusõnad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt

Meenutades 2019.a., see oli laulu- ja tantsupeo aasta, mil tähistasime üheskoos XX tantsupeo juubelit ja 150. aasta möödumist I laulupeost. Vaimustus neist suursündmustest ei ole tänaseni kustunud.

-Ikka ja jälle meenub tantsupidu „Minu arm". Selle peo mehine algus ja mõtisklev lõpp Maa Hing, kus enne Tuljakut sidus tantsijaid ja pealtvaatajaid  ühte ilus mõte „Me astume koos, meil on mõte ja tahe ning oskus siin olla, mu arm".

-Meenub uhke peorongkäik ja avakontsert, mis oli tänuavaldus kõikidele Eesti koolmeistritele ja kus avalauluna kõlas eelnevalt kümnel peol lauldud Friedrich August Saebelmani  „Kaunimad laulud".

-Meenub ka teise päeva rahvarohke laulupeokontsert ja Pärt Uusbergi südamesse lauldud  laul „Igaviku tuules", mille ilus mõte ja meloodia heliseb hinges järgmise peoni: „Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida?"

29. septembril Eesti Kaevandusmuuseumis toimunud tänusündmusel tänasime kõigepealt Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse toredat ja loomingulist peret, kes kogu selle sündmuse kokku lavastas ja sellele oma hinge ja südame kaasa andis.

Tänusõnad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt kõigile, kes Ida-Virumaal enne saabuvat pidu tuletulemist toetasid. Tänusõnad kõlasid ka kõige tähtsamatele, meie maakonna koori-, tantsu-, ja orkestrijuhtidele .

Tänupäeval meenutasime hea sõnaga ka kolme tuttavat ja armsaks saanud Tallinna kooli, kes ka selle peo ajal  meile kodutunde tekitasid. Need olid Laagna Gümnaasium, Kuristiku Gümnaasium ja Lasnamäe Vene Gümnaasium.

Suur, suur  tänu kõigile! Kohtumiseni järgmise saabuva peo korralduses. Tantsu- laulurõõmu kõigile tegutsevatele kollektiividele ja juhtidele!

 

Erika Kõllo

Laulu- ja tantsupeo kuraator Ida-Virumaal

 

Foto: Matti Kämärä