PEOTULE LIIKUMINE MAAKONNAS 25.,26. ja 27. juunil 2019.a.

Tuli külastab oma teekonnal Ida-Virumaa olulisi kultuuriinimesi nii nende elupaikades kui kalmistutel. Tuli liigub nii maa kui vee peal, nii maa all kui mägedes. Tuli liigub Üllar Saaremäe autoga, kes on kaasas ka kõneisikuna.

25. juunil kell 10.00  võtame tule üle Jõgevamaalt. Tuli saabub muuseumirongiga. Tuletoovad Avinurme lauljad ja puhkpillimängijad. Vastu võtab Oonurme koori esindus ja Omavalitsuste Liitude juhid.

11.00  Külastame Ants Üleoja kodukohta Oonurmes, Opaku talus. Väike laulupidu ja austusavalduslugupeetud dirigendile, Ants Üleojale tema sünnikodus.

12.30  Peotul peatub Tudulinna kooli juures, mälestuste paigas. Mälestuste paik on rajatud vana seltsimaja asukohale. Meenutame ja täname Tudulinna väärikaid inimesi.

13.15  Peotuli peatub Iisaku kirikjuures. Tuld tervitavad Iisaku koorilauljad ja rahvatantsijad. Külastame Robert Theodor Hanseni kalmu, kus kõlab tema loodud ja armsaks saanud laul „Ema süda". Saadame tule ka teiste jalhkunud kultuuritegelaste kalmudele.

14.15 Tervitame peotuld Mäetaguse mõisa pargis, lahkunud legendaarse puhkpilliorkestri juhi, Ott Osula pingi juures. Kohtume ka Mäetaguse juurtega luuletaja, Virve Osilaga tema tänupingi juures.

15.20 Külastame Survade kodukohta Alutaguse vallas, Rajamäe talus. Tuld tervitavad Atsalama segakoor, koori pikaajaline dirigent Helga Surva, elupõline koorilaulja ja koorivanem Jaan Surva ning lauljate poolt armastatud  suurte pidude üldjuht Hirvo Surva.

16.50 Tuli peatub Illuka kiriku juures. Meenutame Alfred Karinit  - heliloojat, koorijuhti ja organisti.

18.00  Tuletervitus Jõhvis, Kihelkondadevahelise Laulupüha kivi juures. Austame Jõhvi vallas tegutsenud ja tegutsevaid koore ja puhkpillimängijaid. Tuletervitusel laulab Kirderanniku koor ja mängib Jõhvi Big-Band.

18.45  Tule peatus ja liikumine Jõhvi kalmistule. Tantsijate autusavaldus ja kivi paigaldus tantsuõpetaja Helju Tori kalmule. Osalevad Jõhvi rahvatantsijad. Mälestusküünalde saatmine kõigile lahkunud kultuuritegelastele.

19.40 Tule vastuvõtt ja tervitamine Narva linna piiril.

20.15   Tuli peatub Narvas, Raekoja platsil, kus toimub tuletervituskontsert.  Kontserdile järgneb ühine simman. Peale simmanit toimub Narva Kolledži hoones Jazzlaulupeo kontsert, esineb Tormis Quartet.

Tuli ööbib Narvas Narva Kolledžis

 

26. juuni hommikul kell 09.00 liigub rongkäigus Narva sadamasse. Tuld saadavad lauljad, tantsijad ja puhkpillimängijad.

10.00  Tuli randub Narva-Jõesuu sadamasse. Tule võtavad vastu Narva-Jõesuu tantsijad ja lauljad.

11.30 Tuli jõuab Sillamäe promenaadile, liigub treppidest üles trummitüdrukute saatel. Kohtumine tantsuansambliga  „Suveniir" ja Sillamäe Eesti Põhikooli koorilauljatega.

12.15  Jõuab tuli Voka Rahvamaja juurde, kus toimub peotule jagamine ja pidulik teelesaatmine väärikasse peopaika, Toila Laululavale.

12.45 Jõuab tuli läbi Karuväravate Toila Laululavale, kus toimub väike Laulupidu koos tulesüütamisega. kohtumine Toila valla kultuurirahvaga, nende meelespidamine .

14.15 Peotule jõudmine Kohtla-Järve Kultuurikeskuse tänupinkide  juurde. Tänupingid Eike  Rõõmusele ja tantsuansamblile Virulane.Tuleliikumist saadab Kohtla-Järve Linnaorkester, tervitavad rahvamuusikud ja rahvatantsijad.

15.40 Peotuli jõuab Lüganuse külaplatsile. Lüganuse kultuuritegelaste tänamine, tunnustamine ja meenutamine tänupinkide juures.

16.30 Tuli jõuab Kohtla-Nõmmele, Urve  Kilgi tänupingi juurde. Tuld tervitavad Kohtla-Nõmme elanikud ja Urve Kilgi rahvatantsijad. Peotuli valmistub rongkäiguks mööda Talvise Tuhamägede Tantsupeo radasid.

17.50 Peotuli saabub Eesti Kaevandusmuuseumisse. Jätkub liikumine Talvise Tuhamägede Tantsupeo radadel. Maa-aluse külastamine ja Kaevurite Kaerajaani tantsimine maa-aluses muuseumis. Tuli liigub Hiiemäele, kus paigaldatakse tänupink kivivanale, Enn Käissile. Tuleliikumist mäel ilmestavad Reigo Ahvena trummid. Järgneb suur suvesimman ansambliga Untsakad.

Tuli ööbib Eesti kaevandusmuuseumi tornis.

 

27. juunil kell 8.00 Peotule teelesaatmine

08.30  Peotule saabumine Kiviõli Rahvamaja juurde. Tuli peatub Rahvamaja ees, tänupinkide juures. Tuld tervitavad segakoor Poolkuu ja Kiviõli rahvatantsijad.

09.50  Peotule üleandmine Lääne-Virumaale. Tuli antakse üle emakeelepäeva isale, Meinhard Laksile paigaldatud mälestuskivi juures Uljastel. Emakeelepäeva ellukutsuja austamine. Tuld on üle andmas Kiviõli segakoor, Lüganuse valla rahvatantsijad, valla ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhid.