Arengukonverents

Ida-Viru arengukonverents 2021

"Õiglase ülemineku ootuses"

17. juuni 2021 Alutaguse puhke- ja spordikeskus www.alutaguse.com

Päevakava:

Konverentsi moderaator Jüri Nikolajev ERR ajakirjanik

10.00 avasõnad ja tervitused

10.15 Euroopa Komisjoni ootused ja toetused seoses rohepöörde ja õiglase üleminekuga

Keit Kasemets, Euroopa komisjoni Eesti esinduse juht

10.45 Maakonna arengustrateegia uuendatud visioon ja strateegiline raamistik

Lauri Jalonen, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant

11.15 valdkondlikud lühiettekanded ja sissejuhatus aruteludesse

Ettevõtluse areng

Teet Kuusmik, Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse juhataja

Teadus ja haridus

Mare Roosileht, TalTach Virumaa kolleźi direktor

Elukeskkond ja sotsiaalteenused

Katri Raik, Narva linnapea

Turism, kultuur ja loomemajandus

Kadri Jalonen Ida-Viru turismikoordinaator Piia Tamm Jõhvi Kontserdimaja juht, Ida-Viru filmifondi koordinaator

12.30-13.30 lõunapaus

13.30 lauaarutelud: „Mida on vaja teha, et eesmärkideni jõuda?"

14.30 arutelude kokkuvõtted

15.00 paneeldiskussioon „Kuidas tagada maakonna arengustrateegias kokku lepitud tegevuste ellu viimine ja tulemuslikkus?"

Diskusioonis osalevad: Eve East IVOL juhatuse esimees ja Toila vallavanem, Meelis Tint ettevõtja, EVEA volikogu liige, Ivan Sergejev Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaator, Erik Gamzejev ajalehe „Põhjarannik" peatoimetaja, Allan Niidu Põlevkivi kompetentsikeskuse teadusjuht, Ida-Viru teadusnõukogu liige, Pille Sööt Ida-Viru Ettevõtluskeskuse juhatuse liige.

16.00 konverentsi lõpetamine.

Konverentsi ülekanne eesti keeles: https://play.saundland.ee/arengukonverents1

Konverentsi ülekanne vene keelse tõlkega: https://play.saundland.ee/arengukonverents2

Küsimused ettekandjatele ja arvamuse avaldamine:

https://app.sli.do/

event code #869480

Grupiarutelud veebis:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94253683653?pwd=SmxNNHRvRDVtYm1RUXUrRXVQVVNCQT09

Meeting ID: 942 5368 3653

Passcode: 106280

Loome 5 gruppi sh. 2 vene keelset.

Kohapeal on tagatud sünkroontõlge Eesti keelest Vene keelde, koos vajalike peakomplektidega.

Konverents toimub vabas õhus, palun arvestage sellega riietumisel. Joogivesi on kõigile tagatud. Palun kasutage vajadusel kaitsevahendeid päikese kiirguse vastu! Lisaks ilusatele ilmadele on käesoleval suvel ka arvukalt erinevaid putukaid, palun arvestage sellega ja vajadusel kasutage individuaalseid kaitsevahendeid!

Konverentsi korraldavad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja Europe Direct Jõhvi esindusega.

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ muutmise visiooniseminar

19. märtsil 2021 toimus ZOOM keskkonnas visiooniseminar, mille käigus arutati muutmisel oleva maakonna arengustrateegia visiooni ajakohasuse üle.

Seminari ettekanded ja kokkuvõtted:

Avaettekanne: „Ida-Virumaa tulevikupilt: kiirendus sirgel või pööre kurvi?" – Rivo Noorkõiv (Ida-Virumaa arengustrateegia seirekomisjon)„Ida-Virumaa tulevikupilt: kiirendus sirgel või pööre kurvi?" – Rivo Noorkõiv (Ida-Virumaa arengustrateegia seirekomisjon)

Video: seminari sissejuhatus ja avaettekanne

Olemasoleva visiooni analüüsi kokkuvõte

Arengustsenaariumite kirjelduste kokkuvõte

Täname kõiki, kes seminaril osalesid ja kaasa mõtlesid! Saadud info on aluseks Ida-Viru maakonna arengustrateegia visiooni uuendamisel.

Uuendatud visiooni ja arengustrateegia võtmevaldkondi arutame üheskoos 17. juunil 2021 toimuval Arengukonverentsil.

Визионный семинар по изменению стратегии развития Ида-Вирумаа 2019-2030+

19 марта 2021 в электронной среде ZOOM состоялся видеосеминар, в ходе которого обсудили актуальность видения стратегии уезда, которая сейчас находится на стадии изменения.

Презентации и итоги семинара:

Вступительный доклад: „ Картина будущего Ида-Вирумаа– ускорение по прямой или вход в поворот?" – Риво Нооркыйв (член комиссии по мониторингу стратегии развития Ида-Вирумаа)

Видео: введение в семинар и вступительный доклад

Итоги анализа текущего видения

Итоги описания сценариев развития

Благодарим всех, кто участвовал в семинаре и думали вместе с нами! Полученная информация ляжет в основу обновления видения стратеги развития нашего уезда.

На Конференции по развитию, которая состоится 17 июня 2021, мы вместе обсудим обновленное видение и ключевые области стратегии развития.

 

 

 

Ida-Viru visiooniseminaril – põlevkiviga või ilma, elu läheb igal juhul edasi!

30. oktoobril korraldasid Riigikogu Ida-Virumaa toetusrühm, Arenguseire Keskus ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit Jõhvi kontserdimajas visiooniseminaril – põlevkiviga või ilma, elu läheb igal juhul edasi!

Seminari eesmärgiks oli algatada arutelu, kuidas ELi ja Eesti võetud kliimapoliitika eesmärgid ning lähiaastatel maailmas toimuvad muutused mõjutavad põlevkivi kaevandamist ja kasutamist ning millised on võimalikud lahendused maakonna majanduse ümberkorraldamisel ning esitada ettepanekud tegevuste osas, mis on vajalikud Ida-Viru maakonna edasiseks arenguks.

Arutelude kokkuvõtted

Seminari ettekanded:

Ida-Viru maakond arvudes 1990 vs 2019

Ida-Viru arengustsenaariumid

Tulevikukütused

Seminari videoülevaated:

Avasõnad ja sissejuhatus ...
Ida-Viru arengustsenaariumid ...
Töölaudade arutelude kokkuvõtted ...
Paneeldiskussioon ...

Välja pakutud investeeringuideede hindamise tulemused:

Kokku hindas investeeringuideid 37 inimest, igal ühel oli võimalus anda 3 häält ja tulemused on alljärgnevad:

  1. Transporditaristu välja arendamine (Sillamäe-Kotka laevaliin, kiire raudteeühendus Tallinna ja Peterburgi, turvalised 2+2 maanteed, uus Narva sild ja mugav ning kiire ühistransport) 24 häält
  2. Uute maavarade uurimine ja nende kasutusele võtmiseks innovatiivsete tehnoloogiate arendamine maavarade kaevandamiseks ja kasutamiseks 23 häält
  3. Agropark (Auvere): CO2 kokkukogumine jakasutamine taimekasvatuses, lisaks vesiviljelus jm biomajandus, mis kasutab põlevkivitootmise jääke 21 häält
  4. Maakonna haridussüsteemi riigistamine ning kvaliteetse ja ettevõtliku hariduse pakkumine 16 häält
  5. 1 500 MW e. ca 220 elektrituulikuga tuulepargi rajamine, mis toodab ca 5TWh elektrienergiat annab ca  250 000 000 € tulu aastas. 15 häält
  6. Rahvusvahelise kõrgkooli rajamine Ida-Viru maakonda, kutse- ja kõrghariduse ettevõtlusega sidustamine. Kõrgharidus Ida-Virus uutele tehnoloogiatele ja ärile orienteeritud 14 häält
  7. Põlevkiviõli eelrafineerimistehase rajamine (600 M€) ning 600 M€ investeeringuteks, mis toetavad muu tööstuse arengut 13 häält.

Täname kõiki, kes investeeringuideid hindasid ning seminari tagasiside vormi täitsid. Arvestame saadud tagasisidega järgmiste seminaride korraldamisel.