Visiooniseminar 2019

Ida-Viru visiooniseminaril – põlevkiviga või ilma, elu läheb igal juhul edasi!

30. oktoobril korraldasid Riigikogu Ida-Virumaa toetusrühm, Arenguseire Keskus ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit Jõhvi kontserdimajas visiooniseminaril – põlevkiviga või ilma, elu läheb igal juhul edasi!

Seminari eesmärgiks oli algatada arutelu, kuidas ELi ja Eesti võetud kliimapoliitika eesmärgid ning lähiaastatel maailmas toimuvad muutused mõjutavad põlevkivi kaevandamist ja kasutamist ning millised on võimalikud lahendused maakonna majanduse ümberkorraldamisel ning esitada ettepanekud tegevuste osas, mis on vajalikud Ida-Viru maakonna edasiseks arenguks.

Arutelude kokkuvõtted

Seminari ettekanded:

Ida-Viru maakond arvudes 1990 vs 2019

Ida-Viru arengustsenaariumid

Tulevikukütused

Seminari videoülevaated:

Avasõnad ja sissejuhatus ...
Ida-Viru arengustsenaariumid ...
Töölaudade arutelude kokkuvõtted ...
Paneeldiskussioon ...

Välja pakutud investeeringuideede hindamise tulemused:

Kokku hindas investeeringuideid 37 inimest, igal ühel oli võimalus anda 3 häält ja tulemused on alljärgnevad:

  1. Transporditaristu välja arendamine (Sillamäe-Kotka laevaliin, kiire raudteeühendus Tallinna ja Peterburgi, turvalised 2+2 maanteed, uus Narva sild ja mugav ning kiire ühistransport) 24 häält
  2. Uute maavarade uurimine ja nende kasutusele võtmiseks innovatiivsete tehnoloogiate arendamine maavarade kaevandamiseks ja kasutamiseks 23 häält
  3. Agropark (Auvere): CO2 kokkukogumine jakasutamine taimekasvatuses, lisaks vesiviljelus jm biomajandus, mis kasutab põlevkivitootmise jääke 21 häält
  4. Maakonna haridussüsteemi riigistamine ning kvaliteetse ja ettevõtliku hariduse pakkumine 16 häält
  5. 1 500 MW e. ca 220 elektrituulikuga tuulepargi rajamine, mis toodab ca 5TWh elektrienergiat annab ca  250 000 000 € tulu aastas. 15 häält
  6. Rahvusvahelise kõrgkooli rajamine Ida-Viru maakonda, kutse- ja kõrghariduse ettevõtlusega sidustamine. Kõrgharidus Ida-Virus uutele tehnoloogiatele ja ärile orienteeritud 14 häält
  7. Põlevkiviõli eelrafineerimistehase rajamine (600 M€) ning 600 M€ investeeringuteks, mis toetavad muu tööstuse arengut 13 häält.

Täname kõiki, kes investeeringuideid hindasid ning seminari tagasiside vormi täitsid. Arvestame saadud tagasisidega järgmiste seminaride korraldamisel.