Keskregiooni koostöögrupp

Ida-Viru keskregiooni võrgustiku tööd koordineerib Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Ida-Viru Keskregiooni koostöögrupp, kuhu kuuluvad Jõhvi ja Toila vald ning Kohtla-Järve linn, osaleb kohalike omavalitsuste (KOV) koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Nimetatud tegevussuuna raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud arengueesmärgid noorsootöövaldkonnas ning koostati kahe aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus: september 2016 kuni september 2018

Programmi maksumus:  244 359 eurot

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Jõhvi ja Toila valdade ja Kohtla-Järve linna noori on kaasatud noorsootöösse.

Kaasatakse 5% uusi noori ja luuakse 34 uut võimalust piirkonna noortele.

Lisainfo Ida-Viru Keskregiooni koostöögrupi kohta: http://ivol.kovtp.ee/et/uldinfo

Lisainfo KOV koostöögruppide tegevussuuna kohta: https://www.entk.ee/kov-tegevussuund

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.
entk logoHTM logoSF logod


ÜLDINFO PROGRAMMI KOHTA

TEAVITUS
 

-------------------------------------------

Ida-Viru keskregiooni kuuluvad:

Kohtla-Järve linn
Kohtla-Järve Noortekeskuse veebileht 
Kohtla-Järve Noortekeskuse Facebooki leht

 

Toila vald
Voka Avatud Noortekeskus

http://toilanoored.wixsite.com/noortekeskus
www.facebook.com/VokaAvatudNoortekeskus
http://toila.kovtp.ee/noortekeskus

Kohtla-Nõmme Noortekeskus
https://www.facebook.com/youthcentreknomme/?fref=ts

Järveküla Avatud Noortekeskus
https://www.facebook.com/Kohtlavallanoorteinfo/

 

Jõhvi vald

Jõhvi Noortekeskus

https://www.facebook.com/NooredJ6hvikad/