Nõukogu

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu koosolekul 13. aprilli 2018 kinnitati Ida-Viru maakonna turvalisuse nõukogu koosseis, ülesanded ja töökord.