Ida-Viru õiglane üleminek

Справедливый переход в Ида-Вирумаа ...

Õiglane üleminek on Eesti siseriiklike ja rahvusvaheliste kliimaeesmärkide täitmiseks vajalike meetmete rakendamine selliselt, et üleminekul süsinikuneutraalsele majandusele on maksimaalsel võimalikul määral tagatud elanike, kohalike omavalitsuste ja riigi heaolu säilimine ning ettevõtjatele tagatud avaliku sektori tugi üleminekust tulenevate uute ärivõimaluste leidmisel ja rakendamisel.

Kõige otsesemalt puudutab õiglase ülemineku protsess Ida-Virumaad. Maakonna tasandil tähendab õiglane üleminek CO² intensiivse majanduse ümberkorraldamist. See hõlmab endast nii põlevkivi sektori ümberkorraldamist kui maakonna majanduskeskkonna mitmekesistamist koos töötajate oskuste arendamisega ja elukeskkonna parandamist, mis tagab piirkondliku tööhõive, sissetulekute säilimise ja Eesti strateegilise varustatuse elektrienergiaga.

IVOL üldkogu 19.02.2020. otsusega nr 6 on moodustatud Ida-Viru maakonna õiglase ülemineku platvorm. Platvormi roll on õiglase ülemineku arutelude ja kaasamise korraldamine. Platvorm töötab läbi erinevad arvamused ning formuleerib ettepanekud õiglase ülemineku korraldamiseks, mis on sisendiks juhtkomisjonile ning protsessiga seotud strateegiadokumentide koostajatele riigi ja piirkonna tasandil.

28.-29. aprillil 2021 toimunud Ida-Virumaa õiglase ülemineku visioonipäevad on järelvaadatavad.

Suur tänu kõigile, kes osalesid Ida-Viru õiglase ülemineku visioonipäevadel! 

Visioonipäevad on järelevaadatavad ürituse veebikeskkonnas SIIN. Sealt samast on leitavad ka lauaaruteludel kasutatud meetmete infolehed. Ürituse fotod on kättesaadavad visioonipäevade Facebook'i lehel ning kokkuvõtvat pressiteadet saab lugeda SIIN.

 

16.02.2021. toimus õiglase ülemineku platvormi veebiseminar  ZOOM keskkonnas

Ettekanded: 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia muutmine

Hardi Murula Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu õiglase ülemineku platvormi koordinaator

Õiglase ülemineku territoriaalse kava koostamine, viimased arengud ja edasised tegevused

Ivan Sergejev Rahandusministeeriumi Õiglase ülemineku koordinaator

Seminari kokkuvõte

Õiglase ülemineku infoseminar 15.12.2020

15.12.2020. toimus veebiseminar, mille käigus anti ülevaade, mis seisus on Õiglase Ülemineku kava koostamine ning millised on plaanid edaspidiseks.

Paralleelselt on toimumas mitme erineva strateegilise dokumendi uuendamine/koostamine, mis kõik on väiksemal või suuremal määral seotud õiglase ülemineku tegevustega.

Rahandusministeerium uuendab Ida-Virumaa tegevuskava ning koostab õiglase ülemineku kava koos rahastamismeetmetega.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega uuendab Ida-Viru maakonna arengustrateegiat ja koostab maakonna õiglase ülemenineku tegevuste kava.

Lisaks on koostamisel arengustrateegia alamplaanid: äriplaan (Plaan B), süsinikuheitmete kasutamise plaan (Plaan C), roheplaan (Plaan G) ja hariduse plaan (Plaan E).

Kõik strateegia alamplaanid annavad sisendi õiglase ülemineku tegevuste kavandamiseks. 

Seminari ettekanded:

Ida-Virumaa tegevuskava ja õiglase ülemineku meetmete koostamise ülevaade (Rahandusministeerium)

Ida-Viru maakonna arengustrateegia muutmise tegevuste ülevaade (Ida-Viru Ettevõtluskeskus)

B ja C plaanide koostamise ülevaade (Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus)

Ida-Viru äriplaani koostamise ülevaade (Civitta Eesti)

Ida-Viru süsiniku heitmete kasutamise strateegia (Plaan C) koostamise ülevaade (Energex Energy Experts)

Ida-Viru roheplaani (Plaan G) koostamise ülevaade (ELF, Cleantech forEST)

Ida-Viru haridusplaani (Plaan E) koostamise ülevaade (Ida-Viru haridusklaster)