Projektitegevus

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit maakondliku arendusorganisatsioonina algatab, osaleb ja viib ellu siseriiklike ning piiriüleseid koostööprojekte.