Seminar 08.09.2020

Rahandusministeerium koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga korraldas õiglase ülemineku kavandamise arutelud Ida-Virumaal

8. septemberil oli arutusel keskkond, elukeskkond ja sotsiaalne kaasatus

Seminar toimus ZOOM keskkonnas

Seminari ettekanded:

Ülevaade Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava koostamisest ja Ida-Viru maakonna väljakutsetest Rahandusministeerium Priidu Ristkok

Õiglane üleminek kui ühiskondlik muutus - mida see inimestele kaasa toob ja kuidas (sotsiaal)teadlased saavad panustadMargit Keller, Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut

Lõimumise, kultuuri ja kultuurilise mitmekesisuse ning kodanikuühiskonnaga seotud väljakutsed ja võimalused Kultuuriministeerium, Eduard Odinets

Ida-Virumaa haridusvõrgustik Kerda Eiert, Ida-Virumaa haridusklaster

Elamumajandus, liikuvus ja transport Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,Ivan Sergejev

Sotsiaalvaldkond, tervishoid Sotsiaalministeerium, Rait Kuuse

Üldine paradigma muutus keskkonnavaldkonnas, globaalsest ja kohalikust vaatest Madis Vasser, Eesti Roheline Liikumine; Piret Väinsalu, Eestimaa Looduse fond

Ülevaade Ida-Virumaa keskkonnaseisundist Keskkonnaagentuur, Imre Aruoja

Ettepanekud Ida-Virumaa keskkonnaseisundi parandamiseks Keskkonnaministeerium, Janika Laht

Arutelude kokkuvõtted:

Elukeskkond

Keskkond