Taotlusdokumendid

Toetust saavad taotleda 7–19-aastased Ida-Virumaa noored oma huvitegevuse arendamiseks, olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel osalemiseks, teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite soetamiseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada täidetud taotlusankeet ja soovituskiri (õpetajalt, juhendajalt või treenerilt). Lisaks palume saata õpilase foto (eelistatult tegelemas huvitegevusega).

Taotlusankeet

Soovituskiri
 

Taotluse palume saata elektrooniliselt emailile anf@ivol.ee või postiga: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Keskväljaku 1-301, Jõhvi 41594 Eesti.