Uudised

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks

Siit lehelt leiad praktilisi nõuandeid, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda.

https://kriis.ee/valmistumine-kriisiolukordadeks/kriisiolukordadeks-valmistumine-koos-pere-ja-kogukonnaga/

----------------------------------------------------------------

Eesti elanikeni jõuavad kriisideks valmistumise käitumisjuhised
21.03.2019

Siseministeerium avalikustas käsiraamatu ja veebilehekülje www.kriis.ee, kuhu on koondatud eesti, vene ja inglise keeles juhised, kuidas toime tulla erinevate kriisiolukordadega. Käitumisjuhised on koostanud Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühm, kuhu kuulusid enam kui 20 organisatsiooni eksperdid.

Loe lähemat siit ...

----------------------------------------------------------------

Projekti nimetus: Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine

Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks

SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003

Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude baaskoolitus 22.05.2018.a. Toilas.

Baaskoolituse eesmärgiks on omandada: teadmised   rahvatervise   ja   siseturvalisuse   laiemast   käsitlusest   ja   peamistest eesmärkidest, kogukonnakesksest lähenemisest

Osalejad: Ida-Viru maakonna tervise- ja turvalisuse nõukogude liikmed.