« Tagasi

Eesti maapõue kirjanduse andmebaas: Seminar reedel 30. aprillil

Seminar reedel 30. aprillil 2021 kl 10.00 Zoomi keskkonnas

Eesti maapõue-alase teabe üheks kõige olulisemaks ja usaldusväärsemaks allikaks on mitmesugused trükiseid – monograafiad, teadusartiklid, ettekannete teesid, aga ka populaarteaduslikud kirjutised ja publitsistika. Siiani puudus keskne digitaalne andmebaas, mis 200 a vältel Eesti geoloogia kohta avaldatud info kokku koondaks ja lihtsasti kättesaadavaks muudaks.

Selle puuduse kõrvaldamine algas 2019. aasta lõpus KIKi projekti "Eesti maapõue trükiste andmebaas" toel. 2021. a alguses sai valmis andmebaasi avalik veebirakendus ning tänaseks on andmebaasis info ligi 15 tuh Eesti geoloogiat, maavarasid ja mäendust puudutava teose kohta. Andmestik kasvab ja paraneb igapäevaselt.

Seminaril annab projekti eestvedaja Olle Hints ülevaate Eesti maapõue kirjanduse andmebaasi ülesehitusest ja erinevatest kasutusvõimalustest. Põgusalt tuleb juttu ka teistest e-maapõue rakendustest. Kirjanduse andmebaasi veebiportaaliga saab tutvust teha aadressil https://kirjandus.geoloogia.info. Andmeid lisada ja hallata saavad kõik infosüsteemi SARV registreeritud kasutajad.

Kõik maapõue-huvilised on oodatud seminaril osalema, küsima ja kaasa rääkima.

Zoomi link: https://us02web.zoom.us/j/86485415499?pwd=SkowSW10cS9xN3lGMWdVUFVBRlZqZz09