« Tagasi

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Mis on toetuse andmise eesmärk?

    Toetuse andmise eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisaladel.

Kui suur on vooru eelarve?

    Kogu vooru eelarve on 17 miljonit eurot. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Silmas tuleb pidada, et projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. august 2023. Hetke seisuga (aprill 2020) on eelarvest rahastusotsustega kaetud juba 7,6 miljonit eurot. 22. aprilli 2020 seisuga oleme teinud 2072 makset summas 5 756 552 eurot.

Loe lähemalt SIIT ...