« Tagasi

Hea Ida-Virumaa kohaliku elu eestvedaja!

Elukeskkonna rahulolu-uuring 2020                                                                                                     Logo

 

Hea Ida-Virumaa kohaliku elu eestvedaja!

 

Kutsume Teid osalema elukeskkonna rahulolu-uuringu küsitluses ning lisaks andma ka tagasisidet ankeedi küsimuste arusaadavuse ja otstarbekuse kohta.

Seesugune küsitlus on järjekorras teine, esimene kohalike omavalitsuste elukeskkonda uuriv küsitlus viidi läbi 2020. aasta alguses Statistikaameti poolt. Käesoleva uuringu eesmärgiks on välja selgitada elanike hinnang ümbritseva elukeskkonna ja seal pakutavate avalike teenuste rahulolu kohta ning koguda ideid ja parendusettepanekuid küsitlusankeedi täiendamiseks. Tulemuste alusel töötatakse järgmise aasta esimeses pooles välja regulaarse uuringu täpsustatud metoodika.

Uuringu läbiviimine aitab kaasa riigi ruumiloomega seotud otsuste kujundamisele ja rakendamisele. Eesmärk on muuta ruumiotsused senisest läbimõeldumaks ning otsused nii kohalikul kui riigi tasandil ruumi kvaliteeti edendavaks. Muu hulgas aitavad uuringu tulemused jälgida planeerimisseaduse põhimõtete ning kvaliteetse ruumi põhialuste rakendamist.

Küsimustikule vastamiseks kulub 15-25 minutit, vastuseid ootame 22. detsembrini. Vastama on oodatud kõik elanikud.

 

Küsimustiku juurde

Küsimustiku jagamiseks saate lingi kopeerida siit: https://a3.actiondialog.se/s/?CMD_PARAM=700100391?start?&XQID=[ID]&XQLANG=m

Facebookis jagamiseks leiate lingi siit: https://fb.watch/2qT6LqcyPb/

Uuringut teostab Rahandusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi tellimusel OÜ HeiVäl. Uuringut rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Küsitlus on anonüümne ning tulemusi esitatakse nii, et vastajat pole ka kaudselt võimalik kindlaks teha.

Palume Teil uuringu küsimustikku jagada kohalikus omavalitsuses elavate sõpradega ja/või oma koostöövõrgustike hulgas.

Koostööd tehes saame arvesse võtta võimalikult paljude elanike arvamuse. Vaid nii saame hea ülevaate praegustest arvamustest ja vajadustest.

Уважаемый гражданин и/или предводитель местной жизни!