« Tagasi

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit sõlmis koostöölepingu Tartu Ülikooli Narva kolledži ja TalTech Virumaa kolledžiga

Täna, 10. detsembril sõlmis Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostöölepingu Tartu Ülikooli Narva kolledži ja TalTech Virumaa kolledžiga, et ühiselt väärtustada regionaalset kõrgharidust.

Ida-Viru maakonnas tegutsevad kahe Eesti tippülikooli kolledžid, mis on omamoodi „majakateks" mitte ainult piirkonna hariduselus, vaid kogukonna jaoks laiemalt. Mõlemad kolledžid löövad aktiivselt kaasa piirkonna arendustegevustes ning on valdkondlikud eeskõnelejad.

„Regionaalsete kolledžite rolli on väga raske ülehinnata," tõdes Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Eve East, lisades, et tegemist on kohaliku arengu strateegiliste partneritega, kellel on ülioluline roll piirkonna hariduselu edendamisel, identiteedi kandmisel ja jätkusuutliku arengu toetamisel.

Ida-Viru maakonnal seisavad lähiaastatel ees suured väljakutsed, et põlevkivienergeetikal baseeruvat maakonna majandust mitmekesisemaks muuta ning ümber korraldada. Jätkusuutliku ja mitmekesisema majandusmudeli väljatöötamisel ja rakendamise toetamisel on regionaalsetel teadusasutustel kandev roll.

„Üha nutikamaks muutuvas majanduses ei saa läbi ilma teaduspõhise lähenemiseta," kinnitas TalTech Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht. „Toimivad ja jätkusuutlikud lahendused on võimalik välja töötada ainult koostöös teadlaste ja ettevõtjatega ning nende rakendamisel on väga oluline sidusus kohaliku kogukonnaga," lisas ta.

Ida-Viru maakonnas on välja arendamisel piirkondlik haridusklaster, mille eesmärgiks on parem koostöö ja sidusus erinevate haridusasutuste vahel ning seeläbi hariduse kvaliteedi ja tuntuse suurenemine.

„Põhimõtteliselt võib maakonna jaoks oluliste teadusprobleemide lahendamisega tegeleda ka teisel pool maakera, aga ainult siin paiknevad kõrgkoolid toovad piirkonda juurde kõrgharidusega inimesi," tõdes Tartu Ülikooli Narva kolledži  direktor Marek Sammul, kelle sõnul on aga piirkonnaspetsiifiliste probleemide lahti mõtestamiseks, kohalike omavalitsuste toetamiseks ja toimivate lahenduste ellu viimiseks teadusasutuste füüsiline kohalolek maakonnas ülioluline.

Ülikoolide jaoks on regionaalsete kolledžite pidamine muutunud õppe- ja teadustegevuse lisategevuseks, mille toetamine ülikooli baasrahastuse arvelt ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik. Ida-Viru maakond soovib koostöös ülikoolidega leida lahendused, mis tagaksid regionaalsete kolledžite kohalolu ja edasise arengu ka tulevikus.